PL

Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii!

11 lipca 2021 r. Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z zespołem redakcyjnym czasopisma naukowego “Physiotherapy Review” po raz kolejny ogłosiły konkurs na najlepszą pracę magisterską skierowany do tegorocznych absolwentów kierunku fizjoterapia.

Otrzymaliśmy 113 zgłoszeń z 32 uczelni z całej Polski! Jesteśmy dumni, że Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie tegorocznym absolwentom.

Komisja Konkursowa w składzie: dr hab. Andrzej Myśliwiec (Przewodniczący), dr hab. Anna Brzęk prof. SUM, dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka prof. AWF, dr hab. Dariusz Czaprowski prof. OSW, dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, dr Janusz Doś, dr Dorota Gazurek, dr hab. Rafał Gnat prof. AWF, dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska prof. UMK, dr hab. Tomasz Halski prof. UO, dr hab. Ireneusz Haponiuk prof. AWFiS, dr Katarzyna Kaniewska, dr Anna Kołcz, dr hab. Joanna Kostka prof. Uczelni, dr hab. Marcin Krajczy prof. PO, dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, dr hab. Przemysław Lisiński prof. UMP, dr hab. Maciej Płaszewski prof. AWF, dr Elżbieta Rajkowska-Labon, dr Aleksandra Szylińska, dr hab. Maciej Wilski prof. AWF Poznań, prof. dr hab. Marek Woźniewski, dr hab. Alicja Wójcik-Załuska prof. Uczelni, dr Sebastian Wójtowicz, dr Jolanta Zajt, dr hab. Marek Żak prof. UJK oceniała prace w czterech kategoriach. Były to:

  • metodyka,
  • wartość merytoryczna,
  • znaczenie pracy z perspektywy naukowej,
  • nowatorski charakter pracy.

Wiele z nadesłanych prac prezentowało bardzo wysoki poziom naukowy. W związku z tym Prezydium KRF zadecydowało o przyznaniu nagród finansowych zarówno laureatom, jak i wyróżnionym. Zdobywca 1. miejsca otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł, 2. miejsca 1500 zł, zaś 3. miejsca 1000 zł. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody w wysokości 500 zł. Ponadto wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Physiotherapy Review. Autorzy i promotorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Poniżej prezentujemy wyniki bieżącej edycji konkursu.

Nagrody:

1 miejsce: Julia Buszko-Michalczak (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie) – Ocena zależności pomiędzy występowaniem dolegliwości układu moczowo–płciowego u młodych kobiet a osłabieniem mięśni dna miednicy  

2 miejsce: Maciej Oleksiewicz (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – Efektywność manipulacji krótkodźwigniowej stawów kręgosłupa lędźwiowego  

3 miejsce: Dominika Siluk (Gdański Uniwersytet Medyczny) – Wpływ nowoczesnego Modelu Opieki Fizjoterapeutycznej na jakość funkcjonowania położnic/pacjentek w okresie poporodowym  

Wyróżnienia:

Damian Wiernasz (Uniwersytet Rzeszowski) – Wpływ rehabilitacji na dolegliwości bólowe oraz sprawność funkcjonalną pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa w odcinku L-S, przebywających w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju  

Michał Katra (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach) – Wpływ podzielonej i celowanej uwagi na wielkość przestrzennego sumowania bólu: badanie eksperymentalne  

Alina Gabrylewicz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – Powrót do zdrowia pacjentów po zespole PIMS oraz wpływ tej choroby na tolerancję wysiłku.  

Klaudia Kusienicka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) – Wpływ opasek do treningu okluzyjnego na propriocepcję stawu na przykładzie nadgarstka  

Hanna Zielińska (Olsztyńska Szkoła Wyższa) – Rehabilitacja szpitalna po COVID-19 a stan funkcjonalny pacjentów  

Tomasz Świstowski (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – Wpływ terapii trakcyjnej odcinka szyjnego kręgosłupa na rozkład składowych harmonicznych w głosie oraz na natężenie i długość fonacji  

Agnieszka Kijak (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – Ocena wpływu skręcenia stawu skokowego na możliwości siłowe i szybkościowe zginaczy grzbietowych i podeszwowych stopy w grupie kobiet  

Wszystkim laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy!

Poniżej informacja o uczelniach, z których nadesłano do nas najwięcej prac.