PL

Jak wyglądają wynagrodzenia fizjoterapeutów?

W maju 2019 roku, na zlecenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów, międzynarodowa firma badawcza KANTAR przeprowadziła ankietę wśród fizjoterapeutów. W badaniu wzięło udział ponad 16 tysięcy fizjoterapeutów z całej Polski, którzy odpowiadali na pytania dotyczące zarobków, a także rodzaju czy miejsca zatrudnienia. Poniżej prezentujemy kolejne wnioski z tego badania, tym razem dotyczące analizy zarobków fizjoterapeutów.

Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak wygląda przeciętne wynagrodzenie pełnoetatowe. W tym celu wyodrębniono osoby, które zadeklarowały w danej placówce pracę w wymiarze zbliżonym do pełnego etatu (tj. od 140 do 180 godzin miesięcznie). Dane prezentujące dochody dotyczą więc wyłącznie wynagrodzenia uzyskiwanego w danym miejscu pracy i nie zawierają potencjalnych wynagrodzeń osób podejmujących dodatkowe zatrudnienie. Dodatkowo zróżnicowaliśmy je pod względem płci respondenta.

Z zebranych danych wynika, że fizjoterapeuta podejmujący pracę w pełnym wymiarze godzin przeciętnie zarabia niespełna 2075 zł, zaś fizjoterapeutka – 1965 zł. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie deklarowali fizjoterapeuci zatrudnieni w prywatnych gabinetach (3157 zł), przy rehabilitacji domowej (2573 zł), najniższe zaś pracując w ambulatoriach (1968 zł). Pracując w pozostałych miejscach fizjoterapeuci zarabiali przeciętnie od 1975 zł do 2160 zł. Fizjoterapeutki najwyższe wynagrodzenie uzyskiwały pracując w hotelach (2380 zł), przy rehabilitacji domowej (2245 zł) oraz w szkołach (2230 zł), najniższe zaś pracując w Zakładach Opieki Leczniczej (1880 zł) i w ambulatoriach (1893 zł). Pracując w pozostałych miejscach fizjoterapeutki zarabiały przeciętnie od 1922 zł do 2064 zł.

Przyjrzeliśmy się także szczegółowo stawkom godzinowym (bez podziału na etatowy czas zatrudnienia). I tak najwyższe wynagrodzenie fizjoterapeuci uzyskiwali pracując w prywatnych gabinetach (35 zł/godz.), przy rehabilitacji domowej (34 zł/godz.) i w szkołach (28 zł/godz.), najniższe zaś w sanatoriach (13 zł/godz.), szpitalach, Zakładach Opieki Leczniczej i Domach Opieki Społecznej (14 zł/godz.). Przeciętnie za godzinę swojej pracy fizjoterapeuci uzyskiwali stawkę nieco wyższą niż 17 zł. Fizjoterapeutki najwyższe wynagrodzenie za godzinę swojej pracy uzyskiwały przy rehabilitacji domowej (32 zł/godz.) i w klubach sportowych czy siłowniach (31 zł), najniższe zaś w sanatoriach, sklepach ortopedycznych i Domach Opieki Społecznej (13 zł). Przeciętnie za godzinę swojej pracy fizjoterapeutki otrzymywały około 14 zł, a więc o ponad 20% niższe niż ich koledzy po fachu.

Różnice w wynagrodzeniach fizjoterapeutek i fizjoterapeutów widać w porównaniu przeciętnych wynagrodzeń (rozumianych jako łączne wynagrodzenie, uzyskiwane z wszystkich podejmowanych aktywności zarobkowych, w wymiarze nie niższym niż półetatowym): 2750 zł w przypadku mężczyzn, a 2250 w przypadku kobiet. Średnie łączne wynagrodzenie wyniosło zaś 2 250 zł. Szczegółową strukturę wynagrodzeń prezentuje poniższy wykres.

Analiza danych zaprezentowanych na wykresie wskazuje, że co czwarty fizjoterapeuta i blisko połowa fizjoterapeutek uzyskiwało łączne wynagrodzenie nie wyższe niż 2000 zł netto, a kolejne 30% fizjoterapeutów i co trzecia fizjoterapeutka zarabiają od 2000 do 3000 zł netto. Na poziom wynagrodzeń fizjoterapeutów wpływa także lokalizacja, w której podejmują pracę oraz wykształcenie. Fizjoterapeuci najwyższe wynagrodzenie uzyskują w wielkich miastach (pow. 500 tys. mieszkańców), przy czym w pozostałych rodzajach miejscowości poziom wynagrodzeń kształtował się na zbliżonym poziomie (około 2700 zł). Fizjoterapeutki najwyższe wynagrodzenie uzyskiwały pracując w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz na wsiach (2250 zł), najniższe zaś w małych i średnich miastach (1900 – 2000 zł).

Wynagrodzenie fizjoterapeutów w znacznej mierze determinuje także ich poziom wykształcenia. Co zrozumiałe, najwyższe wynagrodzenie uzyskują magistrzy fizjoterapii ze specjalizacją (4150 zł w przypadku mężczyzn, 3250 zł w przypadku kobiet), najniższe zaś technicy oraz fizjoterapeuci z licencjatem (odpowiednio mężczyźni – 2250 zł, kobiety – 1900 zł).

Zobacz więcej wyników badania „Polski fizjoterapeuta”