PL

MZ/NFZ

Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2017 – ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2017 REHABILITACJA LECZNICZA OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA Więcej informacji