PL

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.05.2017r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty.

Więcej informacji dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legistlacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298506

NEWSLETTER