PL

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r.  w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego.

Więcej informacji dostępnych na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001224/O/D20171224.pdf

D20171224
NEWSLETTER