Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.01.2017r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz sposobu i trybu przeprowadzenia egzaminu ze znajomości języka polskiego.

W projekcie rozporządzenia wskazano wymogi językowe, jakie stawiane są Fizjoterapeucie.

Więcej informacji dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legistlacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293904