PL

NFZ Gdańsk – ogłoszenie postępowania konkursowego

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 13 czerwca 2017 r. na ,,Portalu Konkursowym” Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenia o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.10.2017 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
http://www.nfz-gdansk.pl/…/postepowania-w-trybie-konkursu-o…

NEWSLETTER