Ukazało się rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.05.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej:

dokument287506