Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1793 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz. 1980 z późn. zm.) informuje, że 22 maja 2017 roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza od 1 października 2017 r. i w latach następnych w poniższych zakresach:

– 05.1310.209.02 – FIZJOTERAPIA DOMOWA

– 05.1300.207.02 – LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA

– 05.1310.208.02 – FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

Więcej na stronie: http://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;50728&des=1;2