PL

Polskie fizjoterapeutki ekspertkami na arenie międzynarodowej

Z satysfakcją i dumą informujemy, że dwie polskie fizjoterapeutki zostały ostatnio wyróżnione na arenie międzynarodowej. To nie tylko uznanie dorobku zawodowego obu Pań, ale dowód na to, że polska fizjoterapia jest coraz bardziej widoczna w globalnej społeczności zawodowej!

Niedawno ogłoszono listę kluczowych sesji naukowych światowego kongresu World Physiotherapy, który odbędzie się w Dubaju w 2023 r. Spośród 89 propozycji nadesłanych przez międzynarodowe zespoły eksperckie, Komitet Naukowy wydarzenia wybrał 17, w tym m.in. prof. Monikę Grygorowicz, fizjoterapeutkę z Polski, liderkę Sekcji Fizjoterapii w Sporcie.

Profesor Grygorowicz będzie jedną z kluczowych panelistek “Focus Sympozjum” pod tytułem: “The Injury Prevention And Implementation Landscape: Where Are We Now?”.

Szczegóły sesji są dostępne tutaj: https://wp2023.world.physio/#/programme/session/da7ad0c0-3ed1-4500-1346-010000000019

Na stronie World Physiotherapy zaprezentowano także dorobek prof. Grygorowicz:  https://wp2023.world.physio/#/programme/person/da7ad0c0-3ed1-4500-1346-040000000053

Pani Profesor Monice Grygorowicz serdecznie gratulujemy obecności w gronie panelistów tak prestiżowego wydarzenia!

 

W globalnej społeczności World Physiotherapy polskich fizjoterapeutów będzie także reprezentować prof. Magdalena Hagner-Derengowska, która została powołana do komitetu edukacyjnego, utworzonego przez zarząd główny World Physiotherapy po raz pierwszy w historii tej organizacji. W skład tego komitetu weszły osoby z różnych krajów, a jego celem jest zbadanie, jak na poziom edukacji w dziedzinie fizjoterapii wpływają różne czynniki m.in. geografia, poziom dochodów, poziom doświadczenia czy wprowadzenie standardów.

Szczegółowe informacje na temat zadań komitetu oraz jego składu znajdują się tutaj:
[https://world.physio/news/world-physiotherapy-announces-education-committee-members]

Pani Profesor Magdalenie Hagner-Derengowskiej życzymy wielu sukcesów w nowej roli zawodowej!

NEWSLETTER