PL

Rusza kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii!

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z czasopismem “Physiotherapy Review” zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Celem konkursu jest wsparcie i popularyzacja osiągnięć absolwentów oraz zachęcenie ich do rozwoju naukowego.

Zwycięskie prace zostaną nagrodzone wartościowymi nagrodami finansowymi, a manuskrypty przygotowane przez laureatów zostaną opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie “Physiotherapy Review”, które znajduje się na liście czasopism punktowanych (20 pkt ministerialnych).

Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2021/2022 (najpóźniej do 30 września 2022).

Prace można nadsyłać do 28 października 2022 r.

Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w załączonym regulaminie.

Skład Komisji Konkursowej:

dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF – Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Anna Brzęk, prof. SUM – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW – Olsztyńska Szkoła Wyższa

dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska – Uniwersytet Rzeszowski

dr Janusz Doś – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, AWF Poznań

dr Dorota Gazurek – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

dr hab. Rafał Gnat, prof. AWF– Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Tomasz Halski, prof. UO – Uniwersytet Opolski

dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

dr Katarzyna Kaniewska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr Anna Kołcz – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr hab. Joanna Kostka, prof. Uczelni – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. Marcin Krajczy, prof. PO – Politechnika Opolska

dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UMP – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. Maciej Płaszewski, prof. AWF – Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej

dr Elżbieta Rajkowska-Labon – Gdański Uniwersytet Medyczny

dr Aleksandra Szylińska – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr hab. Maciej Wilski, prof. AWF Poznań – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marek Woźniewski – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

dr hab. Alicja Wójcik-Załuska, prof. Uczelni – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Sebastian Wójtowicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

dr Jolanta Zajt – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

dr hab. Marek Żak, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

NEWSLETTER