PL

Ile kosztuje fizjoterapia?

Krajowa Izba Fizjoterapeutów od wielu miesięcy prowadzi aktywne działania na rzecz urealnienia wyceny fizjoterapii we wszystkich zakresach. Koszty związane z przystosowaniem do zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19 również powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zmianie wyceny. To oczywiste, że środki ochrony, a także nowa organizacja pracy generują dodatkowe koszty. Jednocześnie wytyczne nie pozwalają przyjmować tak wielu pacjentów jak przed wybuchem epidemii.

Tymczasem NFZ przedstawia kolejny projekt zarządzenia w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką do konsultacji, w którym proponuję się znaczącą obniżkę świadczeń rehabilitacyjnych. (https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-leczenie-dzieci-i-doroslych-ze-spiaczka,6681.html)

Zwracamy się z apelem do wszystkich świadczeniodawców o wysyłanie opinii do NFZ, w których przedstawicie Państwo realne koszty prowadzenia działalności, w ramach której realizowane są świadczenia rehabilitacyjne, nie tylko w zakresie projektowanej zmiany. Ważne: kierujmy pismo w wyznaczonym terminie (do 26 maja) do Centrali NFZ na wskazany w komunikacie adres email ([email protected] z dopiskiem REH), do wiadomości Ministra Zdrowia (e-mail: [email protected]) i Krajowej Izby Fizjoterapeutów (e-mail: [email protected]). Dla nas to dodatkowy argument, że zmiana wyceny jest potrzebna. Już raz udało się nam, wspólnymi siłami, po raz pierwszy od wielu lat zmienić wycenę, chociaż w naszej ocenie niewystarczająco. Liczymy na wsparcie. Mamy nadzieję, że i ta akcja zakończy się sukcesem.

Poniżej zamieszczamy także list skierowany do Prezesa NFZ, w którym Maciej Krawczyk – Prezes KRF upomina się o właściwe traktowanie fizjoterapeutów. Jest to wezwanie do podjęcia konstruktywnych rozmów oraz zaprzestania dyskryminacji naszego zawodu, przejawiającego się m.in. krzywdzącymi i niepokrywającymi rzeczywistych kosztów działalności wycenami.