PL

I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Fizjoterapia 2.0. Kongres, z którym przekroczyliśmy próg nowych wyzwań!

To było prawdziwie wydarzenie bez precedensu. 24 listopada 2018 roku w budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbył I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów pod nazwą „Fizjoterapia 2.0. Przekraczając próg nowych wyzwań”. Na kongres przyjechało prawie 1200 fizjoterapeutów z całej Polski, by wysłuchać wykładów i wziąć udział w przewidzianych programem sesjach warsztatowych.

W komitecie honorowym kongresu zasiedli:

 • rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś,
 • dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. med. Marek Kuch,
 • prodziekan II Wydziału Lekarskiego ds. oddziału fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. Dariusz Białoszewski.

Komitet naukowy kongresu tworzyli:

 • hab. n. med. Maciej Krawczyk (IPiN, AWF Warszawa),
 • dr Zbigniew Wroński (WUM),
 • dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski (WUM, PAN),
 • dr hab. Dariusz Czaprowski (OSW w Olsztynie, PAN),
 • dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa (SUM),
 • dr n. med. Katarzyna Gierat-Haponiuk (GUMed),
 • dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska (BSW w Bydgoszczy),
 • dr Tomasz Halski (PMWSZ w Opolu),
 • dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon (GUMed),
 • dr n. med. Agnieszka Krawczyk-Wasielewska (UM w Poznaniu),
 • dr hab. Bartosz Molik (AWF Warszawa, PAN),
 • dr hab. Roman Nowobilski (CM UJ),
 • dr n. med. Marta Podhorecka (UMK w Toruniu),
 • dr hab. Edyta Smolis-Bąk (AWF Warszawa),
 • dr Agnieszka Stępień (AWF Warszawa).

Kongres oficjalnie został otwarty o godz. 9:30 przemówieniami przedstawicieli marszałka sejmu, marszałka senatu, ministra zdrowia oraz rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dziekana II Wydziału lekarskiego WUM. Po tych wystąpieniach wykład otwierający wygłosił prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk, który omówił doniosłą rolę fizjoterapii we współczesnej medycynie.

O godzinie 10:00 rozpoczął się panel dyskusyjny „Jakie kompetencje fizjoterapeuci mają dzisiaj i dokąd zmierzamy?”. W panelu udział wzięło pięcioro prelegentów, który przybliżyli nowe kierunki rozwoju kompetencji, jakie stoją przed fizjoterapeutami. Występująca jako pierwsza dr hab. Edyta Smolis-Bąk przedstawiła rolę fizjoterapeuty w kardiologii i kardiochirurgii. Po niej głos zabrała dr Agnieszka Stępień, która przybliżyła uczestnikom kongresu złożoność współczesnej fizjoterapii pediatrycznej. Temat roli fizjoterapeuty w nowoczesnej ortotyce przedstawił Krzysztof Krasowicz. Ewa Jaraczewska z John Hopkins Hospital w Baltimore (USA) opowiedziała uczestnikom kongresu o warunkach pracy fizjoterapeutów w Stanach Zjednoczonych. A o tym, jak pracuje się fizjoterapeutom w Wielkiej Brytanii i jak wygląda tam fizjoterapia pulmonologiczna przedstawiła Agnieszka Lewko. Moderatorami panelu dyskusyjnego byli wiceprezesi Krajowej Rady Fizjoterapeutów Ernest Wiśniewski i dr Zbigniew Wroński.

Wykłady podczas kongresu podzielone zostały na sześć sesji tematycznych:

 • „Neurologia” (sesji przewodniczyli: Aleksandra Wolińska-Szul, Grzegorz Biliński i Maciej Krawczyk);
 • „Fizjoprofilaktyka i sport” (sesji przewodniczyli: Aleksander Kucza, Sławomir Chomiak i Agnieszka Krawczyk-Wasilewska);
 • „Pulmonologia i kardiologia” (sesji przewodniczyli: Roman Nowobilski, Edyta Smolis-Bąk i Bartosz Molik);
 • „Pediatria” (sesji przewodniczyli: Agnieszka Stępień, Małgorzata Domagalska-Szopa i Dariusz Czaprowski);
 • „Fizjoterapia w ortopedii i leczenie bólu” (sesji przewodniczyli: Ernest Wiśniewski, Jacek Tuz, Zbigniew Wroński i Dariusz Białoszewski);
 • „Geriatria i uroginekologia” (sesji przewodniczyli: Tomasz Halski i Marta Podhorecka).

Podczas, cieszącej się dużą frekwencją, sesji poświęconej neurologii omówiono kwestie związane z fizjoterapią chorych po uszkodzeniu układu nerwowego w fazie ostrej (Julita Głowacka-Popkiewicz), strategiami leczenia chorych po uszkodzeniu układu nerwowego w fazie przewlekłej (Marta Sidaway), treningiem interwałowym w chorobie Parkinsona (Jarosław Marusiak) oraz przedstawiono temat neuroplastyczności w aspekcie komunikacji alternatywnej za pomocą urządzenia C-Eye (Roman Olejniczak i Anna Stachowicz).

Wystąpienia podczas sesji poświęconej fizjoprofilaktyce i sportowi skupiały się wokół systemowego podejścia do profilaktyki urazów w sporcie (Remigiusz Rzepka), miejsca adaptowanej aktywności fizycznej i sportu niepełnosprawnych we współczesnej fizjoterapii (Bartosz Molik, Natalia Morgulec-Adamowicz), przyszłości fizjoterapii w sporcie (Monika Grygorowicz) oraz fizjoprofilaktyki i fizjoterapii w zespole poupadkowym (Robert Dragan).

Sesja tematyczna dotycząca pulmonologii i kardiologii dotyczyła roli fizjoterapii u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (Agnieszka Lewko), fizjoterapii w schorzeniach serca i układu krążenia (Katarzyna Gierat-Haponiuk) oraz fizjoprofilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób serca i układu krążenia (Edyta Smolis-Bąk).

Uczestnicy sesji poświęconej pediatrii mogli wysłuchać wystąpień prelegentów, które dotyczyły holistycznego podejścia do terapii dzieci i młodzieży ze skoliozą (Katarzyna Fountoukidis), prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania skoliozy idiopatycznej (Dariusz Czaprowski), opracowania KIF w zakresie nowych zasad badania dzieci (Małgorzata Domagalska-Szopa) oraz fizjoterapia dzieci od narodzin do przedszkola (Katarzyna Zajkiewicz).

Podczas, cieszącej się wielką popularnością sesji na temat fizjoterapii w ortopedii i leczenia bólu, omówiono interesujące fizjoterapeutów problemy, związane z tzw. „czerwonymi flagami” w fizjoterapii ortopedycznej (Maciej Rębisz), nowym podejściem fizjoterapeutycznym do bólu (Wacław Adamczyk), współpracy specjalistów w leczeniu bólu kręgosłupa lędźwiowego oraz znaczeniu badania fizjoterapeutycznego (Joanna Jaczewska-Bogacka), a także przyszłości fizjoterapii ortopedycznej (Piotr Kotajny, Maciej Biały).

Prelegenci zabierający głos w sesji poświęconej geriatrii i uroginekologii omówili kwestie dotyczące możliwości zastosowania fizjoterapii w poprawie jakości życia intymnego osób starszych (Marta Podhorecka), telemedycyny w geriatrii (Edyta Kocyk), fizjoterapii w nietrzymaniu moczu (Tomasz Halski, Lucyna Ptaszkowska) oraz fizjoterapii w ciąży i połogu (Karolina Łataś-Zagrajek).

Podczas kongresu odbyło się również 30 warsztatów, podczas których uczestnicy kongresu mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami pracy z pacjentem:

 • Telemedycyna, wspomaganie w kontroli aktywnej terapii (Edyta Kocyk, Michał Pizon),
 • Prawo medyczne dla Fizjoterapeutów, prawa i obowiązki (Paweł Strzelec),
 • Stawy skroniowo żuchwowe podstawy diagnostyki i terapii (Magdalena Bogucka),
 • Diagnostyka w fizjoterapii. Pomiar siły mięśniowej w statyce i dynamice (Anna Mosiołek, Anna Hadamus, Tomasz Jankowski),
 • Trening czuciowo-dyskryminacyjny w terapii bólu przewlekłego (Wacław Adamczyk),
 • Badanie różnicowe obręczy barkowej (Maciej Rębisz),
 • Złamanie zęba obrotnika i inne poważne patologie kręgosłupa szyjnego zasady fizjoterapii (Adrian Kużdżał),
 • Fizjoterapia w ciąży i połogu (Karolina Łataś-Zagrajek),
 • Fizjoterapia w kardiologii kierunki rozwoju (Edyta Smolis-Bąk, Tomasz Cichocki),
 • Fizjoterapia w obrzękach w aspekcie postępowania osteopatii funkcjonalnej (Jarosław Jasięga),
 • Funkcjonalny trening medyczny jako niezbędna kontynuacja fizjoterapii indywidualnej w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa (Aleksander Kucza, Robert Witkowski),
 • Badanie neurologiczne w zespole korzeniowym kończyny dolnej (Jakub Pawłowski),
 • Nowoczesna fizjoterapia w zespole poupadkowym w geriatrii (Robert Dragan),
 • Diagnostyka dodatkowa w fizjoterapii (Anna Hadamus, Anna Mosiołek, Monika Selegrat),
 • nauce przy sporcie – czyli razem możemy więcej (Monika Grygorowicz),
 • Fizjoprofilaktyka w bólach kręgosłupa lędźwiowego (Jakub Marciński),
 • Kręgozmyk – czy trzeba się bać zdjęcia RTG? (Grzegorz Magoń),
 • Profilaktyka urazów w sporcie – podejście systemowe. Co sprawdza się w zapobieganiu urazom (Remigiusz Rzepka),
 • Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu (Tomasz Halski, Marta Podhorecka, Renata Skalska-lzdebska),
 • Advising physiotherapist for the health insurance company in Germany (Matthias Burkert),
 • Spiroergometria w fizjoterapii (Katarzyna Gierat-Haponiuk, Piotr Niedoszytko),
 • Umysł pacjenta. Komunikacja perswazyjna w praktyce fizjoterapeutycznej (Tomasz Borowski),
 • Fizjoterapia chorych po uszkodzeniu OUN w zakresie normalizacji napięcia tkanek miękkich (Roman Olejniczak, Jarosław Ciechomski),
 • Fizjoterapia niemowlęcia z asymetrią kręczowopochodną (Katarzyna Zajkiewicz),
 • Zależności funkcjonalne stopy i tułowia. Przykłady ich zastosowania w terapii dzieci i młodzieży (Katarzyna Fountoukidis, Marcin Kapusta),
 • Etyka zawodowa dla Fizjoterapeutów (Rafał Bugaj),
 • Fizjoterapia w SMA (Agnieszka Stępień),
 • Śpiączka. Postępowanie (Grzegorz Biliński),
 • Nadruchomość stawowa – problem powszechniejszy niż się wydaje. Możliwości fizjoterapii w przypadku pacjenta ze skoliozą (Dalia Woźnica),
 • Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w fizjoterapii (Anna Pyszora).

Kongres, poza wniesioną przez siebie wartością naukową, był również doskonałą okazją do spotkania się fizjoterapeutów z całej Polski i zagranicy oraz do wymiany doświadczeń i poglądów. Jesteśmy przekonani, że następna edycja kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów spotka się z równie wielkim zainteresowaniem.

Program-KIF-strona