PL

Fizjoterapeuto, w ramach składki członkowskiej KIF możesz skorzystać z ubezpieczenia OC

Osoby niezalegające ze składkami mogą już przystąpić do wynegocjowanego przez KIF ubezpieczenia grupowego. W ramach opłacanej składki, bez dodatkowych opłat. Każdy fizjoterapeuta będzie mógł skorzystać z ubezpieczenia OC na 2024 r., gdzie stroną umowy jest KIF – jako ubezpieczający i płatnik składki. Dołączyć do ubezpieczenia grupowego można przez Portal Fizjoterapeuty.

Program ubezpieczeń na rok 2024, przeznaczony dla fizjoterapeutów, przygotowany został przez PZU S.A. we współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów. Uchwała dot. ubezpieczeń podjęta została podczas listopadowego posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów, na której przedstawiono oferty firm ubezpieczeniowych. Rada zarekomendowała współpracę z PZU S.A.

Zgodnie z umową z PZU S.A., fizjoterapeuta opłacający składkę członkowską może zostać objęty bezpłatną ochroną ubezpieczeniową w ramach:

  • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (do obowiązkowego ubezpieczenia OC dla członków KIF mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą)

lub

  • dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (jeśli fizjoterapeuta nie podlega pod ubezpieczenie obowiązkowe).

Umowa grupowego dobrowolnego ubezpieczenia OC dla członków KIF zawarta jest na warunkach takich samych jak umowa grupowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W celu przystąpienia do ubezpieczeń, należy zalogować się na Portal Fizjoterapeuty, gdzie po weryfikacji nastąpi przeniesienie na odpowiednią stronę, celem dopełnienia formalności.

Składając deklarację przystąpienia należy wskazać, do którego z ubezpieczenia się przystępuje oraz podać niezbędne dane (dane podane w deklaracji przystąpienia wykorzystywane są wyłącznie do celów wykonania umów ubezpieczenia).

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu deklaracji przystąpienia, wskazanego w deklaracji przystąpienia, i kończy się 31 grudnia 2024 roku.

PZU S.A. potwierdza certyfikatem ubezpieczeniowym objęcie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. Certyfikat jest przekazywany ubezpieczonemu w ten sam sposób, w jaki została złożona deklaracja przystąpienia.

Obsługę programu prowadzić będzie operator PZU S.A. INS Services Sp. z o.o. Informacje w zakresie praw i obowiązków ubezpieczonego można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 22 494 36 55, codziennie w dni robocze w godz. 9:00-17:00 lub mailowo, wysyłając zapytanie na adres: [email protected]. Na wskazany adres mailowy dokonuje się także zgłoszeń w przypadku zmiany formy wykonywania zawodu.