PL

W związku z przekazanym do konsultacji projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką Krajowa Izba Fizjoterapeutów informuje:

  1. Od początku działania samorządu zabiegaliśmy o podniesienie wyceny indywidualnej pracy z pacjentem do wysokości, która pokryje realnie ponoszone koszty świadczenia.
  2. Nigdy nie podejmowaliśmy żadnych działań, które zmierzałyby do obniżenia wyceny jakichkolwiek świadczeń rehabilitacyjnych. To, że NFZ wskazuje na to w uzasadnieniu do ww. zarządzenia nie oznacza, że jest to prawdą.
  3. W naszej opinii najwłaściwszą podstawą rozliczania pracy fizjoterapeuty jest czas, czyli wizyta fizjoterapeutyczna i praca indywidualna z pacjentem trwająca odpowiednio 30, 45 i 60 minut. To forma, która jest najbardziej korzystana dla pacjenta oraz najpełniej realizuje ideę samodzielności zawodowej. Fizjoterapeuta może w tym czasie zastosować zespół wybranych metod, które, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, najbardziej odpowiadają indywidualnym potrzebom pacjenta.
  4. Postulujemy zniesienie konkursów organizowanych przez NFZ, które dziś są podstawą wyboru podmiotów, realizujących świadczenia refundowane m.in w opiece ambulatoryjnej i domowej. W obecnej sytuacji, kiedy działa rejestr praktyk fizjoterapeutycznych nie ma potrzeby weryfikacji przez NFZ kwalifikacji fizjoterapeutów, a taki był m.in. cel konkursów. Dzisiaj każda praktyka ma techniczne możliwości weryfikacji stanu ubezpieczenia pacjenta. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna może stanowić źródło weryfikacji świadczonych usług dla płatnika. Pacjent ma również prawo wyboru podmiotu, który w jego opinii oferuje usługi o najwyższej jakości.
  5. Obecna propozycja NFZ zmniejszenia wyceny za świadczenia z zakresu fizykoterapii przy jednoczesnym utrzymaniu warunków kontraktowania, które wymuszają olbrzymie inwestycje finansowe w aparaturę do fizykoterapii (to warunek konieczny do zawarcia umowy z NFZ) jest niezrozumiała i głównie uderzy w pacjentów. Jakie podmioty będą chciały świadczyć usługi refundowane, jeśli wcześniej będą musiały zainwestować w sprzęt, a następnie wartość świadczeń realizowanych za pomocą tych urządzeń będzie rażąco poniżej kosztów tych usług?
  6. Wyrażamy sprzeciw wobec kolejnej nieprzemyślanej zmiany prawnej. Fizjoterapia potrzebuje całościowej reformy.

Poniżej prezentujemy list Prezesa KRF do Prezesa NFZ, który otrzymali także Premier, Wicepremier, Minister Zdrowia oraz Sekretarz Stanu w MZ i Przewodniczący Rady NFZ.