PL

KRF publikuje rekomendacje dla organizatorów szkoleń i fizjoterapeutów w zakresie organizacji i realizacji szkoleń podyplomowych.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów jest świadoma roli i wagi kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów w Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki temu, że masowo w nim uczestniczyliśmy, jesteśmy nowoczesnymi specjalistami, którzy dorównują a czasem przewyższają wiedzą i umiejętnościami koleżanki i kolegów z krajów, w których pozycja fizjoterapeuty jest silniej umocowana prawnie. Regularne podnoszenie wiedzy wpłynęło i wzmocniło świadomość zawodową kilkudziesięciu tysięcy osób i dało impuls do walki o nowe akty prawne sankcjonujące zawód fizjoterapeuty jako samodzielny zawód medyczny.

Szkolenia podyplomowe wpłynęły także stymulująco na niezwykłe podwyższenie poziomu kształcenia przeddyplomowego w Polsce poprzez wykształcenie wspaniałej kadry fizjoterapeutów-wykładowców we wszystkich dziedzinach medycyny. Szkolenia podyplomowe stanowiły i jeszcze przez jakiś czas będą stanowić (do momentu powstania specjalizacji kierunkowych w fizjoterapii) najbardziej powszechny obok konferencji naukowych sposób zdobywania wiedzy po dyplomie. Stanowi ono integralną część odpowiedzialnego wykonywania zawodu zaufania publicznego. Nasze środowisko rozumie realizację idei zawodu zaufania publicznego jako zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności w celu utrzymywania najwyższego standardu usług medycznych i zapewniania najlepszej opieki i skutecznej pomocy naszym pacjentom. Nie wiadomo jak długo potrwa epidemia COVID-19. Brak szkoleń podyplomowych może spowodować w dłuższej perspektywie niepowetowane straty i lukę w wykształceniu tysięcy nowych osób wchodzących na rynek pracy w Polsce.

Rozumiejąc powyższe Krajowa Rada Fizjoterapeutów rekomenduje wznowienie kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów w Polsce po zniesieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa w czasie epidemii i w reżimie zasad bezpieczeństwa.

Poniżej publikujemy rekomendacje dla organizatorów szkoleń i fizjoterapeutów w zakresie organizacji i realizacji szkoleń podyplomowych.