PL

Zalecenia KIF do prowadzenia fizjoterapii (m.in. oddechowej) dorosłych pacjentów zakażonych COVID-19

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus

Komunikat nr 14 Zespołu Kryzysowego z dnia 22 marca 2020 r.

W obliczu rozpowszechniania się zakażeń koronawirusem oraz wprowadzenia na terenie Polski stanu epidemii, eksperci Krajowej Izby Fizjoterapeutów przygotowali zalecenia do prowadzenia fizjoterapii z zarażonymi pacjentami. Prezentowane opracowanie zostało objęte patronatem merytorycznym towarzystwa naukowego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.
Ekspertom pracującym nad stworzeniem poniższych zaleceń przyświecały 2 cele:
  • po pierwsze – przedstawienie zaleceń do postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z COVID-19,
  • po drugie – przygotowanie i wdrożenie naszej grupy zawodowej do walki z pandemią.

Eksperci Krajowej Izby Fizjoterapeutów, opracowali zalecenia w oparciu o ekspertyzę kliniczną, dostępne zalecenia dotyczące fizjoterapii oddechowej, dostępną literaturę (także międzynarodową) oraz doświadczenia Chinese Medical Association (CMA) i zalecenia WHO.

Dokument porusza też takie kwestie jak bezpieczeństwo pracy czy rekomendowane techniki u pacjentów z różnym przebiegiem choroby. Dokument jest szczególnie dedykowany fizjoterapeutom, ale przeznaczony i kierowany jest także do wszystkich profesjonalistów medycznych, którzy stykają się pacjentem. Dlatego został także wysłany do wiadomości innych samorządów medycznych (Naczelnej Rady Lekarskiej, Krajowej Rady Pielęgniarek i Położnych) oraz konsultantów krajowych ds. anestezjologii i intensywnej terapii, chorób płuc, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, intensywnej terapii i medycyny rodzinnej. List Prezesa KRF w tej sprawie prezentujemy poniżej.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Szanowny Panie Ministrze,

przesyłamy zalecenia Krajowej Izby Fizjoterapeutów, opracowane pod patronatem towarzystwa naukowego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Celem tego opracowania jest przedstawienie wskazań do postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z COVID-19 i wdrożenie grupy zawodowej fizjoterapeutów do walki z pandemią na terenie naszego kraju.

W opracowaniu opieramy się na istniejących wskazaniach międzynarodowych dotyczących fizjoterapii oddechowej u pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością oddechową, jak również wskazaniami postępowania przy kontakcie z pacjentem zakażonym. Opracowanie to opiera się na ekspertyzie klinicznej, dostępnych zaleceniach dotyczących fizjoterapii oddechowej, przeglądzie dostępnej literatury oraz doświadczeniach opublikowanych przez Chinese Medical Association (CMA).

Fizjoterapia oddechowa jest ważną częścią multidyscyplinarnego podejścia do pacjenta i pełni bardzo istotną rolę w procesie leczenia, usprawniania i opieki nad pacjentami z dysfunkcjami ze strony układu oddechowego. Poprzez szeroki zakres działania fizjoterapeuci wspomagają leczenie – pacjentów w różnym wieku i z różnymi schorzeniami, od pacjentów w stanie krytycznym, ostrym czy też w przewlekłym w szpitalach, przychodniach, opiece domowej lub też centrach rehabilitacji. W przypadku COVID-19, najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe (kardiologiczne, pulmonologiczne, onkologiczne, itd.). Rola fizjoterapeutów w leczeniu tych pacjentów jest nieodzowna, może istotnie przyspieszać czas leczenia, zmniejszać obciążenie oddziałów OIOM przez skracanie czasu podłączenia pacjenta do respiratora, co skutkuje również odciążeniem personelu medycznego najważniejszego w ratowaniu chorych (lekarzy i pielęgniarek i ratowników medycznych). W kolejnych etapach leczenia, fizjoterapia wyraźnie zmniejsza ilość powikłań ze strony układu oddechowego.

Zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu niniejszego opracowania.

Zalecenia opracowane zostały przez grupę ekspertów Krajowej Izby Fizjoterapeutów pod patronatem towarzystwa naukowego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Dokument jest przeznaczony i kierowany do wszystkich profesjonalistów medycznych, którzy stykają się pacjentem, szczególnie jest zaś dedykowany fizjoterapeutom.

Z wyrazami szacunku
dr hab. n.med. Maciej Krawczyk
Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów

List Prezesa KRF do Ministra Zdrowia

Zalecenia przygotowane przez ekspertów KIF i SFP zostały opublikowane także na stronie NFZ:
www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zalecenia-do-prowadzenia-fizjoterapii-doroslych-pacjentow-z-covid-19

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus