Prezes KRF o stratach w fizjoterapii, pomocy dla prywatnych podmiotów fizjoterapeutycznych oraz działaniach na przyszłość.

List zawiera pierwsze szacunkowe dane, ilu osób i placówek dotknęła sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Jeżeli dopuścimy do zmniejszenia liczby gabinetów fizjoterapeutycznych, konsekwencje dla społeczeństwa mogą być straszne. Stąd apel Prezesa KRF, aby objąć prywatne podmioty świadczące usługi fizjoterapeutyczne dedykowaną pomocą oraz aby dołączyć przedstawiciela KIF do zespołu, który pracuje nad specjalnym wsparciem dla przedsiębiorców. Zobacz list!

Prezes KRF wnioskuje o wdrożenie telerehabilitacji.

Komunikat nr 8 Zespołu Kryzysowego z dnia 17 marca 2020 r.

Prezes KRF, w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, zaproponował zmianę w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Zgodnie z tą zmianą fizjoterapeuci otrzymaliby możliwość udzielania świadczeń również w formie “porady lub konsultacji, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności”.

W piśmie podkreśla się też fakt, że proponowane rozwiązanie znacząco wpłynie na zapobieganie i ograniczanie szerzenia się zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Poniżej prezentujemy skan pisma.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus

KIF upomina się o dodatkowe wyroby i środki ochrony osobistej dla fizjoterapeutów.

KIF wystosował list do Ministra Zdrowia z apelem o doposażenie fizjoterapeutów w niezbędne wyroby i środki ochrony osobistej. Szczególnie chodzi o zabezpieczenia fizjoterapeutów pracujących z najcięższymi pacjentami, u których nie można odstąpić od prowadzenia regularnej fizjoterapii. W liście ponownie zaapelowano do Ministra o niezwłoczne zamknięcie ambulatoriów fizjoterapeutycznych, oddziałów dziennej rehabilitacji oraz ograniczanie fizjoterapeutycznej opieki domowej. Zobacz cały list.