PL

Negocjuj ze swoim bankiem i korzystaj z działań pomocowych!

Komunikat nr 17 Zespołu Kryzysowego z dnia 25 marca 2020 r.

Zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi działań pomocowych podejmowanych przez banki oraz komunikatem z 16 marca 2020 roku Związku Banków Polskich, zachęcamy do prowadzenia indywidualnych rozmów z bankami. Zgodnie z komunikatem, banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID – 19. Banki mają udzielać pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID – 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy. Podobne uproszczenia dotyczą firm leasingowych i firm faktoringowych, które są w grupie kapitałowej z bankami i które podejmą podobne działania.

Zgodnie z zapowiedziami, banki nie powinny pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.
Banki są także gotowe do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu, służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID – 19.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów monitoruje sytuację i reaguje na niepokojące sygnały, które do nas trafiają. Prezes KIF skierował pismo do Prezesa Związku Banków Polskich z prośbą o wyjaśnienie i zwrócenie uwagi bankom na postępowanie w najbliższych miesiącach.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Pismo Prezesa KIF do Związku Banków Polskich

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus

NEWSLETTER