W związku z epidemią COVID-19 i potrzebą zapewnienia pracowników medycznych poszukiwani są profesjonaliści, którzy wesprą wykonywanie czynności medycznych związanych ze zwalczaniem epidemii.

W wielu podmiotach sytuacja jest bardzo trudna. Jest ogromne zapotrzebowanie na przedstawicieli zawodów medycznych, także fizjoterapeutów. Nasza wiedza i wykształcenie pozwalają być wsparciem i realizować wiele czynności medycznych.

Osoby, które się zgłoszą będą wspierać inne zawody medyczne w walce z epidemią (zlecone czynności) lub uzupełniać braki fizjoterapeutów w podmiotach leczniczych, czy też domach pomocy społecznej w ramach odpłatnej pracy na podstawie skierowania wojewody.

Na dzień 06 listopada 2020 r. dotyczy województw:

Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19, która niebawem powinna zostać opublikowana w Dz. U. wysokość wynagrodzenia wzrośnie do 200%.

Zainteresowane osoby zachęcamy do zgłaszania się bezpośrednio do urzędów wojewódzkich. Wszelkie pytania należy również kierować do właściwego urzędu wojewódzkiego, który jest podmiotem regionalnie organizującym pracę zawodów medycznych przy zwalczaniu pandemii. Dane kontaktowe prezentujemy poniżej.

Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o zgłoszeniu również do wiadomości KIF na adres biuro@kif.info.pl.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą regulacji prawnej stanowiącej podstawę skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii kif.info.pl/regulacja-prawna-stanowiaca-podstawe-skierowania-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii-covid-19/

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus