PL

Wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia dostępne w języku polskim!

Po 10 latach, pod koniec listopada 2020 roku, Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała najnowsze wytyczne dotyczące aktywności fizycznej. Wytyczne zawierają oparte na danych zalecenia dotyczące zdrowia publicznego dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych uwzględniające ilość aktywności fizycznej (częstość, intensywność i czas trwania), wymaganej do osiągnięcia znaczących korzyści zdrowotnych i ograniczenia zagrożeń dla zdrowia. Po raz pierwszy, zalecenia przedstawiono w kontekście powiązania między siedzącym trybem życia a skutkami dla zdrowia. Po raz pierwszy także, przedstawiono zalecenia dla kobiet w ciąży i w połogu oraz osób z chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawnością.

Regularna aktywność fizyczna jest kluczowym czynnikiem ochronnym w zapobieganiu i leczeniu chorób niezakaźnych, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2 i szereg nowotworów. Aktywność fizyczna jest również korzystna dla zdrowia psychicznego, w tym zapobiega osłabieniu funkcji poznawczych oraz objawom depresji i lęku, jak również może przyczynić się do utrzymania zdrowej wagi i ogólnego dobrego samopoczucia.

Nowe wytyczne mają umożliwić opracowanie, opartych na dowodach naukowych, krajowych polityk zdrowotnych i dalsze wdrażanie Globalnego Planu Działania WHO dotyczącego aktywności fizycznej na lata 2018–2030.

Opublikowanie “Wytycznych dotyczących aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia” w języku polskim jest efektem współpracy KIF ze Światową Organizacją Zdrowia i jest oficjalnym tłumaczeniem dostępnym online na stronie WHO. Zachęcamy do pobierania, korzystania oraz propagowania treści wśród pacjentów!

Pobierz wytyczne

https://apps.who.int/iris/handle/10665/341120

Dowiedz się więcej: https://www.who.int/health-topics/physical-activity#tab=tab_1

Przeczytaj także: https://glosfizjoterapeuty.pl/2021/03/aktywnosc-fizyczna-nowe-rekomendacje-who