Po 10 latach, pod koniec listopada 2020 roku, Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała najnowsze wytyczne dotyczące aktywności fizycznej. Wytyczne zawierają oparte na danych zalecenia dotyczące zdrowia publicznego dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych uwzględniające ilość aktywności fizycznej (częstość, intensywność i czas trwania), wymaganej do osiągnięcia znaczących korzyści zdrowotnych i ograniczenia zagrożeń dla zdrowia. Po raz pierwszy, zalecenia przedstawiono w kontekście powiązania między siedzącym trybem życia a skutkami dla zdrowia. Po raz pierwszy także, przedstawiono zalecenia dla kobiet w ciąży i w połogu oraz osób z chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawnością.

Regularna aktywność fizyczna jest kluczowym czynnikiem ochronnym w zapobieganiu i leczeniu chorób niezakaźnych, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2 i szereg nowotworów. Aktywność fizyczna jest również korzystna dla zdrowia psychicznego, w tym zapobiega osłabieniu funkcji poznawczych oraz objawom depresji i lęku, jak również może przyczynić się do utrzymania zdrowej wagi i ogólnego dobrego samopoczucia.

Nowe wytyczne mają umożliwić opracowanie, opartych na dowodach naukowych, krajowych polityk zdrowotnych i dalsze wdrażanie Globalnego Planu Działania WHO dotyczącego aktywności fizycznej na lata 2018–2030.

Opublikowanie “Wytycznych dotyczących aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia” w języku polskim jest efektem współpracy KIF ze Światową Organizacją Zdrowia i jest oficjalnym tłumaczeniem dostępnym online na stronie WHO. Zachęcamy do pobierania, korzystania oraz propagowania treści wśród pacjentów!

Pobierz wytyczne

https://apps.who.int/iris/handle/10665/341120

Dowiedz się więcej: https://www.who.int/health-topics/physical-activity#tab=tab_1

Przeczytaj także: https://glosfizjoterapeuty.pl/2021/03/aktywnosc-fizyczna-nowe-rekomendacje-who