PL

Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską roku 2020/2021

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z czasopismem naukowym Physiotherapy Review po raz kolejny zorganizowały konkurs na najlepszą pracę magisterską skierowany do tegorocznych absolwentów kierunku fizjoterapia. Wpłynęło do nas ponad 90 prac obronionych na uczelniach wyższych w całej Polsce. Co szczególne cieszy – w tej edycji otrzymaliśmy blisko 2 razy więcej zgłoszeń niż w zeszłym roku. Cieszymy się, że konkurs wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród absolwentów i promotorów.

Komisja Konkursowa w składzie: prof. Anna Lubkowska, prof. Marek Woźniewski, dr hab. Maciej Krawczyk, dr hab. Dariusz Czaprowski, dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak, dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, dr Joanna Kostka, dr Andrzej Permoda, dr Zbigniew Wroński, dr Adrian Kużdżał oceniała prace w czterech kategoriach:

  • metodyka,
  • wartość merytoryczna,
  • znaczenie pracy z perspektywy naukowej,
  • nowatorski charakter pracy.

Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane. Autorzy i promotorzy najlepszych prac otrzymają też pamiątkowe dyplomy. Jednak największą wartością przedsięwzięcia wydaje się obserwowany wzrost zaangażowania w kształtowanie wysokiej jakości komunikacji naukowej w środowisku fizjoterapeutów. Udział w konkursie absolwentów z całego kraju oraz wysoki poziom merytoryczny nadesłanych prac napawa nas nie tylko wielką radością, ale także nadzieją na dalsze współdziałanie młodych profesjonalistów medycznych w aktywnym wspieraniu popularyzacji wyników badań naukowych.

Poniżej prezentujemy wyniki bieżącej edycji konkursu.

1 miejsce

Wiktoria Kozińska (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach) – Ocena toru oddychania w kontekście wydolności fizycznej u osób młodych

Alicja Bogusławska (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) – Ocena sprawności manualnej w wybranych grupach zawodowych przy pomocy autorskiego programu badającego precyzję kończyny górnej oraz koordynację ręka-oko

Roksana Myga (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum) – Wpływ braków uzębienia na występowanie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych u osób dorosłych

Sara Gamrot (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie) – Porównanie wpływu techniki energii mięśniowej i pozycyjnego rozluźniania utajonych punktów spustowych mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego na zmiany progu bólu oraz zmiany aktywności bioelektrycznej mięśnia czworobocznego grzbietu

Bogusława Czarnowicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – Ocena występowania dysfunkcji układu ruchu i dolegliwości bólowych wśród skrzypków

 

2 miejsce

Krzysztof Cichocki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) – Rola oceny postawy oraz wzorców ruchowych w reedukacji i usprawnianiu emisji w czynnościowych zaburzeniach głosu

Patryk Tulke (Śląski Uniwersytet Medyczny) – Ocena wpływu treningu funkcjonalnego na wynik wybranych testów funkcjonalnych

Artur Kaźmierski (Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie) – Noszenie maseczek ochronnych podczas aktywności fizycznej a wybrane parametry krążeniowo- oddechowe

Barbara Pilot (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie) – Wpływ fizjoterapii na poprawę jakości życia u kobiet po mastektomii

Agnieszka Koziczak (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) – Porównanie wpływu płaskiej i z żelową poduszką podkładki pod mysz komputerową na aktywność wybranych grup mięśniowych

Hubert Lawda (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – Strzelectwo sportowe a ból dolnego odcinka kręgosłupa

 

3 miejsce

Dominika Cholewa (Uniwersytet Rzeszowski) – Badanie zależności między występowaniem dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego a ruchomością odcinka szyjnego kręgosłupa oraz wartościami krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa

Karolina Siewier (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – Ocena stanu wiedzy u kobiet z nietrzymaniem moczu

Dariusz Krawiec (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach) – Anatomia mięśnia strzałkowego trzeciego – badania cadaverowe

Katarzyna Zawacka (Bydgoska Szkoła Wyższa) – Ocena skuteczności pola magnetycznego niskiej częstotliwości u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego – randomizowane badanie kliniczne z zastosowaniem pojedynczo ślepej próby.

Agnieszka Fiedorowicz (Olsztyńska Szkoła Wyższa) – Ocena poziomu wiedzy fizjoterapeutów w zakresie kodeksu etycznego oraz wynikających z niego relacji z pacjentem

 

Wyróżnienie:

Dorota Rabsztyn (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach) – Ćwiczenia mięśni dna miednicy w terapii nietrzymania moczu u kobiet – przegląd krytyczny i metaanaliza

Karolina Łukasik (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – Feminizacja zawodu fizjoterapeuty

Barbara Kubica (Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia) – Rola fizjoterapii, w leczeniu powikłań stawów ręki, w przebiegu RZS – studium przypadku

Jan Hołaj (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej) – Wpływ tańca na równowagę i kontrolę postawy w chorobie Parkinsona. Przegląd systematyczny

 

W imieniu Komisji Konkursowej wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy! Jednocześnie już dzisiaj serdecznie zapraszamy przyszłych Absolwentów do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie.