PL

Wspólnie o podwyżkach – współpraca podmiotów działających w publicznej ochronie zdrowia.

Dr hab. Maciej Krawczyk – prezes KIF i Tomasz Niewiadomski – wiceprezes KIF uczestniczyli 1 czerwca br. w spotkaniu przedstawicieli organów założycielskich, pracodawców, samorządów zawodowych i organizacji zawodowych związanych z systemem ochrony zdrowia. Tematem spotkania było finansowanie ochrony zdrowia i podwyżki dla osób wykonujących zawody medyczne.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnej deklaracji na temat podjęcia działań na rzecz zapewnienia właściwego i stabilnego poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych, który pozwoli zabezpieczyć potrzeby zdrowotne Polaków. Pod deklaracją podpisało się 14 podmiotów: Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Pracodawcy RP, Polska Federacja Szpitali, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Naczelna Izba Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Forum Związków Zawodowych Branża Ochrony Zdrowia.

Wszystkie wyżej wymienione podmioty są głęboko zaniepokojone działaniami rządu. Wzrost wskaźnika wynagrodzeń dla medyków pracujących w publicznym systemie ochrony zdrowia bez zapewnienia źródeł finansowania będzie skutkował negatywnymi konsekwencjami:

  • spadkiem zatrudnienia i zwolnieniami profesjonalistów wykonujących zawody medyczne;
  • dalszym ograniczeniem dostępu do świadczeń dla pacjentów;
  • likwidacją części placówek świadczących usługi medyczne w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów wystosowało także apel do Premiera i Ministra Zdrowia związany z dramatyczną sytuacją polskiej fizjoterapii finansowanej ze środków publicznych.