PL

Wizyta u Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

W dniu  07 kwietnia 2017 Prezes Maciej Krawczyk oraz członkowie Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów tj. Tomasz Niewiadomski, Zbigniew Wroński i Ernest Wiśniewski oraz Dyrektor Biura KIF spotkali się w Biurze Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie z Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, dr. Maciejem Hamankiewiczem. W czasie spotkania Prezydium KRF zadeklarowało współpracę ze środowiskiem lekarskim jak i z NRL. Wymieniono poglądy na wiele ważnych problemów dotyczących leczenia Polaków. Prezes Maciej Hamankiewicz zaproponował spotkanie w szerszym gronie Prezydium NRL. Wstępnie określono obszary współpracy. Prezes Maciej Krawczyk wręczył Prezesowi Maciejowi Hamankiewiczowi pamiątkową statuetkę wykonaną z okazji I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów.

foto: KS/NIL