PL

Wiceminister Zdrowia wziął udział w posiedzeniu KRF

Minister Piotr Bromber wskazał na coraz lepszą jakość relacji z Krajową Izbą Fizjoterapeutów i podziękował przedstawicielom fizjoterapeutów za zaangażowanie. Podkreślił, iż ciągle uczy się tworzenia relacji z zawodami medycznymi i ma nadzieję, że relacje z KIF będą partnerskie.

Minister Piotr Bromber wspomniał także o toczących się pracach związanych z nowelizacją Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w zakresie kształcenia, m.in. standardów kształcenia, które mają podnosić jego jakość.

Dwa dni wcześniej, tj. 1 marca 2022 roku, gościł także w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Podczas spotkania z Maciejem Krawczykiem, prezesem KIF i Zbigniewem Wrońskim, wiceprezesem KIF rozmawiali o bieżącej sytuacji w fizjoterapii. Poruszono tematy związane z wyceną, Państwowym Egzaminem Fizjoterapeutycznym, dostępnością do fizjoterapii (szczególnie ambulatoryjnej i domowej) oraz nowych wyzwaniach, m.in. zwiększonej liczby pacjentów z terenów objętych działaniami wojennymi. Przedstawiciele fizjoterapeutów przedstawili propozycje rozwiązań, m.in. konieczności urealnienia wycen i oparcia ich na realnie ponoszonych kosztach świadczeń oraz wprowadzenia ułatwień w dostępie do fizjoterapii. Prezes KIF podkreślił, że obowiązkiem KIF jest przedstawianie stanowiska fizjoterapeutów i opinii środowiska, nawet jeśli ona jest odrębna od opinii ministra zdrowia. Podkreślił też, że liczy na to, iż głos środowiska będzie nie tylko słuchany, ale wreszcie wysłuchany.

Rozmowy z Ministerstwem Zdrowia będą kontynuowane już w najbliższy poniedziałek, kiedy głównym tematem spotkania będzie kwestia wycen.