PL

Wiceminister Bromber zapowiedział finansowanie specjalizacji dla fizjoterapeutów

13 grudnia w biurze Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się 6. posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Gościem specjalnym samorządu fizjoterapeutów był Piotr Bromber – Wiceminister Zdrowia, odpowiedzialny w resorcie m.in. za dialog społeczny, kontakty z samorządami medycznymi, rozwój kadr medycznych i kwestie związane z kształceniem podyplomowym. Towarzyszyli mu Edyta Gadomska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych oraz Jakub Bydłoń – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego. To pierwsza wizyta urzędników tej rangi podczas posiedzenia stacjonarnego KRF.

Piotr Bromber przedstawił Członkom KRF listę najważniejszych z punktu widzenia fizjoterapeutów projektów, którymi zajmuje się Ministerstwo Zdrowia i podległe mu instytucje. Najwięcej uwagi poświęcił kwestii specjalizacji w fizjoterapii, za którą dziś fizjoterapeuci muszą płacić z własnej kieszeni. Wiceminister Bromber zapowiedział, że resort planuje sfinansować specjalizację ze środków unijnych, a wartość takiego projektu mogłaby wynieść ok. 100 mln złotych. To pierwsze tego typu wsparcie dla fizjoterapeutów, którzy do tej pory nie mają finansowania specjalizacji z budżetu, tak jak dzieje się to w przypadku lekarzy czy pielęgniarek. Prezydium KRF przyjęło tę deklarację z satysfakcją i zrozumieniem, niemniej nie zamierza rezygnować z dążenia do uzyskania finansowania z budżetu państwa. Przeznaczenie środków unijnych na ten cel traktujemy jako rozwiązanie konstruktywne, ale tymczasowe, do momentu wprowadzenia odpowiednich zapisów w ustawie.

Piotr Bromber poruszył także kilka innych kwestii kluczowych dla fizjoterapeutów. Pochwalił realizację projektu edukacyjnego FIZJO-LEARNING (Fizja), który będzie miał uroczyste otwarcie podczas wspólnej konferencji MZ i KIF w styczniu 2023 r., zapowiedział prace nad nowelizacją ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz wprowadzeniem praktycznego egzaminu sprawdzającego kompetencje i umiejętności wszystkich zawodów medycznych, w tym fizjoterapii (egzamin OSCE tj. Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny). Resort wspólnie z ekspertami KIF planuje także wdrożenie programu profilaktyki pierwotnej i wtórnej, którego celem jest aktywizacja ruchowa wszystkich dorosłych obywateli.

Podczas spotkania miała też miejsce szczególna uroczystość. Wiceminister Bromber, w imieniu Ministra Zdrowia i w towarzystwie Tomasza Dybka – Prezesa KRF, wręczył prof. PO Mariuszowi Migale, członkowi KRF z województwa opolskiego, odznakę “Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Jest ona przyznawana przedstawicielom środowiska medycznego za szczególnie wartościowe osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Zgromadzeni członkowie KRF nagrodzili oklaskami laureata tego prestiżowego wyróżnienia.

Spotkanie z Wiceministrem Bromberem przebiegło w dobrej, konstruktywnej atmosferze – był też czas na sesję pytań i odpowiedzi, podczas której padały pytania o szczegóły dotyczące finansowania fizjoterapii, studia pomostowe dla techników czy sytuacji fizjoterapeutów w DPS-ach. Wiceminister wykazał się dużą znajomością spraw, które leżą na sercu naszej grupie zawodowej i zadeklarował, że będzie wspierał rozwój fizjoterapii. Zapowiedział też, że wszystkie najważniejsze projekty dotyczące fizjoterapii będą konsultowane ze środowiskiem.

Na zakończenie Wiceminister Bromber złożył fizjoterapeutom życzenia świąteczne, z kolei Prezes KRF przekazał życzenia od społeczności fizjoterapeutów dla Ministra Zdrowia oraz delegacji MZ.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania.