PL

Ważne: wczesna fizjoterapia chorych na COVID-19 radykalnie zmniejsza śmiertelność!

Wczesna fizjoterapia zastosowana w ostrym stadium COVID-19 (leczenie pod respiratorem na OIOM) znacząco mniejsza śmiertelność (około 30 procent w porównaniu do 70 procent bez wczesnej mobilizacji), ma olbrzymi wpływ na szybsze dochodzenie do zdrowia, czyli skrócenie pobytu na oddziale. Oznacza także mniej powikłań na dalszych etapach leczenia. KIF zorganizowała debatę, w której wzięli udział:

  • dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
;
  • prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy;
  • dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów;
  • dr Radosław Starownik, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie;
  • dr hab. Alicja Wójcik-Załuska, kierownik II Zakładu Fizjoterapii w Katedrze i Klinice Ortopedii i Rehabilitacji UM w Lublinie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii.

Istnieje konieczność opracowania i wprowadzenia standardu opieki fizjoterapeutycznej nad chorym w ostrej fazie covid. Za wdrożeniem postępowania medycznego powinny iść także rozwiązania systemowe. Krajowa Izba Fizjoterapeutów zwróciła się do Naczelnej Izby Lekarskiej o wsparcie w promocji rozwiązań medycznych oraz o wspólne działanie na rzecz wprowadzenia zmian systemowych.

Skierowaliśmy właściwą korespondencję w tej sprawie do Ministra Zdrowia, AOTMiT, NFZ oraz Krajowego Konsultanta ds. anestezjologii.