PL

Ważne rozporządzenie dla fizjoterapeutów

9 lipca br w Dzienniku Ustaw  ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty. Ten długo wyczekiwany przez środowisko fizjoterapeutów akt jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 4 ust.7 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U z 2018 r. poz. 505 i 1000). Rozporządzenie określa szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny do ich wykonywania.

Określono m.in. trzy poziomy wykształcenie, gdzie:
  1. poziom podstawowy – posiada osoba, która ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy „technik fizjoterapii”, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zwanej dalej „ustawą”, oraz osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy;
  2. poziom rozszerzony – posiada osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1–7 ustawy;
  3. poziom specjalistyczny – posiada fizjoterapeuta z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytułem specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.
W ocenie KIF jest to kolejny, ale nie ostatni krok do uregulowania zawodu fizjoterapeuty zgodnego z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który jest dostępny: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1319.