PL

Walczymy o łatwiejszy dostęp do specjalizacji i zmianę sposobu ich finansowania

23 sierpnia gościem KIF był wiceminister Piotr Bromber, który w Ministerstwie Zdrowia odpowiada za Departament Rozwoju Kadr Medycznych oraz nadzoruje funkcjonowanie m.in. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Głównym tematem spotkania była kwestia specjalizacji z zakresu fizjoterapii – Prezydium KRF stoi na stanowisku, że te specjalizacje powinny być finansowane, podobnie jak ma to miejsce w przypadku lekarzy czy pielęgniarek, z budżetu państwa. Fizjoterapeuci, mimo że są 3 najliczniejszym zawodem medycznym, są pod tym względem dyskryminowani. Muszą sami płacić za specjalizację, wykładając z własnej kieszeni nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych! Na to nie ma zgody Prezydium, co zostało jasno zakomunikowane Wiceministrowi Bromberowi podczas spotkania. Czekamy teraz na ruch ministerstwa w tej sprawie.

Poza tematem specjalizacji podczas spotkania rozmawiano także o potrzebie organizacji studiów pomostowych dla licencjatów i techników fizjoterapii oraz o sytuacji fizjoterapeutów zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej i w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Wizyta Wiceministra Piotra Brombera jest kolejnym z serii spotkań z decydentami, zajmującymi się ochroną zdrowia. Nowe Prezydium KRF intensywnie spotyka się z władzami MZ czy NFZ, aby przedstawić sytuację w ochronie zdrowia z perspektywy fizjoterapeutów i już na starcie kadencji pracować z decydentami nad rozwiązaniami, które poprawią sytuację fizjoterapeutów i polskich pacjentów.