PL

W POLSCE JEST 48 TYSIĘCY FIZJOTERAPEUTÓW Z PRAWEM WYKONYWANIA ZAWODU

Od 1 czerwca zawód fizjoterapeuty będą mogły wykonywać tylko osoby posiadające Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty. Na dzień 29 maja br. w Polsce jest 48 062 osób uprawnionych do wykonywania czynności fizjoterapeuty. To dobra wiadomość dla pacjentów. Według szacunków i analiz Krajowej Izby Fizjoterapeutów olbrzymia większość fizjoterapeutów zdążyła złożyć dokumenty w wymaganym Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty terminie i spełniła konieczne warunki do kontynuowania pracy w zawodzie.

– Znakomita większość fizjoterapeutów nie czekała do ostatniego momentu i już dawno uzyskała Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz) – mówi dr hab. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów. – W naszej ocenie problem braku rejestracji czynnych zawodowo fizjoterapeutów dotyczy bardzo niewielkiej liczby osób. Niestety część z nich pracuje w większych ośrodkach i teraz wspólnie z pracodawcami mogą alarmować, że nie zdążyli na czas. Dodam, że nie jest to termin narzucony przez nas, ale wprowadzony przez Ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Informował o tym NFZ, informowała KIF. Trudno zrozumieć tłumaczenia, że było mało czasu: ponad rok czasu na rejestrację i przesłanie dokumentów to w mojej ocenie wystarczający okres. To jest, jak co roku z deklaracjami podatkowymi: niby od lat wiemy, że PIT-y składa się do 30 kwietnia, a zawsze jest grono osób, które zapomina i nie spełnia tego obowiązku – tłumaczy Krawczyk.

Przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów o nadaniu tegoż prawa. Podjęta w ten sposób uchwała określa imiennie przyznany fizjoterapeucie numer PWZFz. Wszystkich zarejestrowanych fizjoterapeutów w Polsce można znaleźć pod linkiem: https://kif.info.pl/rejestr/

Pacjent w centrum zainteresowania

Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty to wyraz troski o pacjentów i jakość świadczonych usług. Do tej pory wszystkie osoby, które chciały mogły nazywać się fizjoterapeutą, nawet jeśli nie posiadały wystarczających kwalifikacji i umiejętności. Wśród nich byli m.in. masażyści, trenerzy, kosmetyczki. Używanie w odniesieniu do świadczonych przez te osoby usług pojęcia fizjoterapeutyczne wprowadzało w błąd pacjentów, a w niektórych przypadkach mogło być niebezpieczne dla ich zdrowia. – Szczególnie w ostatnim okresie rejestracji, kiedy byliśmy zasypani dokumentami, musieliśmy dołożyć wszelkiej staranności przy analizie dokumentów. Nie mogliśmy sobie pozwolić na błędy i nadać PWZF-z osobom, które nie są do tego uprawnione – podkreśla Prezes KIF.

Dzisiaj pacjent trafiając do gabinetu fizjoterapeutycznego ma pewność, że trafia do przedstawiciela specjalistycznego zawodu medycznego, a świadczona pomoc jest profesjonalna i zgodna ze sztuką. Fizjoterapeuci analogicznie do innych zawodów medycznych są zobligowani do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zachowania tajemnicy medycznej.

O Prawie Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty

Zgodnie z przepisami art. 28 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych jest obowiązany posiadać Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie prawa wykonywania zawodu jest imienna uchwała z numerem PWZFz na podstawie, której wydawany jest fizyczny dokument Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty. Wszystkie przyznane prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty przechowywane są w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, którego ustawowym właścicielem i administratorem jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów, a do którego jawny dostęp jest możliwy poprzez stronę: https://kif.info.pl/rejestr.

Dane przechowywane we wspomnianym Rejestrze, obejmujące imię i nazwisko fizjoterapeuty, jego stopień i tytuł naukowy oraz wkrótce również nazwę pracodawcy są na bieżąco aktualizowane, a dostęp do nich jest jawny i ogólnodostępny. Takie rozwiązanie teleinformatyczne daje możliwość weryfikacji osób uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Warto nadmienić, iż wszyscy fizjoterapeuci powinni przedstawić PWZF-z swojemu pracodawcy oraz wprowadzić do systemu rozliczeniowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

DANE

48 072 – liczba przyznanych Praw Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty
48 062 – liczba czynnych fizjoterapeutów z PWZF (10 osób zmarło lub zrzekło się PWZF)
13 163 – liczba osób, który przyznano PWZF w dniu 29 maja br., w tym osobom, które złożyły dokumenty po 1 kwietnia br., czyli w terminie znacząco krótszym niż określony w Ustawie
93 proc.  – tyle osób, które się zarejestrowały w KIF otrzymały PWZF