PL

W AOTMIT trwają prace nad nowymi wycenami

Krajowa Izba Fizjoterapeutów opiniuje na zaproszenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji kierunek zmian w ramach prac nad nowymi wycenami świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej.

W trakcie opiniowania zgłosiliśmy jako samorząd zmiany, których celem była m.in.:

  • realna wycena niedoszacowanych i wycenionych poniżej realnych kosztów świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej;
  • realizacja samodzielności zawodowej fizjoterapeutów;
  • poprawa warunków prowadzenia fizjoterapii.

Dokonano przeglądu katalogu dotychczas funkcjonujących produktów rozliczeniowych w obszarach fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej oraz obecnej ich realizacji. Zaproponowaliśmy wprowadzenie nowych produktów w uproszczonej formie, w których jednostką rozliczeniową jest czas. Co ważne – zmiany przez nas postulowane są zgodne z koncepcją reformy fizjoterapii w systemie publicznym opisaną w raporcie AOTMiT, który został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i uzyskał pozytywną opinię Rady Przejrzystości.

Dzięki nim podczas terapii fizjoterapeuta będzie mógł zastosować takie interwencje, które uzna za najlepsze dla realizacji celu fizjoterapii, jakim jest przywrócenie funkcjonowania w największym możliwym zakresie. Jedyną przesłanką do użycia danej metody leczenia jest dobro pacjenta. Nowe produkty rozliczeniowe miałyby zostać oparte na czasie pracy fizjoterapeuty, a nie wycenie konkretnych procedur, co dziś uniemożliwia płynną modyfikację prowadzonej terapii adekwatnie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Takie podejście pozwoli na urealnienie wycen, ale także ułatwi osiąganie przyjętych, indywidualnych celów fizjoterapii.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia i przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia nowe wyceny zostaną wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 roku. Mamy nadzieję, że nasze propozycje zostaną w pełni uwzględnione, co pozwoli na realną zmianę a nie fikcyjną czy iluzoryczną modyfikację.