PL

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw podpisana!

Pozytywna wiadomość z kancelarii prezydenta:
Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw podpisana!

– Dziękuje wszystkim, którzy nas wspierali w procesie nowelizacji. To bardzo ważny i wyczekiwany przez środowisko fizjoterapeutów dokument – mówił Maciej Krawczyk, prezes KRF. – Niby prosta zmiana przepisów o charakterze technicznym, a budziła w niektórych osobach niepotrzebne emocje. Najważniejsze jest jednak to, że udało się przekonać parlamentarzystów i prezydenta, że ta zmiana jest konieczna.

Dla przypomnienia kluczowa zmiana dotyczy możliwości funkcjonowania fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej nie tylko jako podmiot leczniczy, ale również jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.


Jakie zmiany niesie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw? Czytaj więcej…