PL

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek KRF o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów dyskryminujących fizjoterapeutów w zakresie wynagrodzeń

Krajowa Rada Fizjoterapeutów już 29 października 2019 roku złożyła wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących przekazywania środków na wzrost wynagrodzeń dla niektórych grup zawodowych ze środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z pominięciem fizjoterapeutów. Tym samym sprzeciwiła się dyskryminacyjnemu traktowaniu fizjoterapeutów w obszarze finansowym. Teraz sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego pod sygn. K 26/20.

trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/wynagrodzenie-fizjoterapeutow-zroznicowanie-wynagrodzen-pracownikow-uczestniczacych-w-udzielaniu-swiadczen-opieki-zdrowotnej

Krajowa Rada Fizjoterapeutów wielokrotnie podkreślała, że nie wyraża zgody i nie akceptuje sytuacji, w której fizjoterapeuci są systematycznie pomijani w decyzjach finansowych dotyczących funkcjonowania ochrony zdrowia. Od wielu lat nie zostały podniesione wynagrodzenia fizjoterapeutów i dzisiaj są oni najmniej zarabiającą grupą wśród zawodów medycznych. Również wycena fizjoterapii przez Narodowy Fundusz Zdrowia budzi duże wątpliwości i jest nieadekwatna do jej realnych kosztów.

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów wielokrotnie mówił stanowcze „nie” bierności gremiów odpowiedzialnych za stan polskiej służby zdrowia. Nie zgadzamy się na skrajne niedofinansowanie, przeciążenie kadr, coraz trudniejszy dostęp pacjenta do potrzebnej mu pomocy. Skutkuje to szybkim pogarszaniem się zdrowia społeczeństwa, a to szczególnie groźne w obliczu pandemii. Nasze apele, a także protesty nie przynosiły pożądanego efektu. Mamy nadzieję, że sprawiedliwy wyrok TK będzie impulsem do całościowych zmian.