PL

Tomasz Dybek – prezes KRF – członkiem Rady do spraw Zdrowia Publicznego.

W dniu 23 czerwca 2022 roku dr Tomasz Dybek, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, został powołany do Rady do spraw Zdrowia publicznego – ważnego organu, który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra zdrowia w istotnych kwestiach dotyczących pacjentów, zawodów medycznych oraz systemu ochrony zdrowia.

Obecność przedstawiciela fizjoterapeutów w Radzie ds. Zdrowia Publicznego jest dowodem na to, że rośnie znaczenie fizjoterapii w Polsce i jest ona coraz częściej traktowana jako niezbędny element nowoczesnego systemu ochrony zdrowia. Powołanie Prezesa KRF do tak ważnej instytucji, działającej bezpośrednio przy Ministrze Zdrowia sprawi, że opinie środowiska fizjoterapeutycznego będą brane pod uwagę przy podejmowaniu wielu decyzji, kluczowych z punktu widzenia pacjentów i zawodów medycznych.

Oto tekst powołania Prezesa KRF do Rady ds. Zdrowia Publicznego