Aplikacja #SzczepimyRazem

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację #SzczepimyRazem, która dedykowana dla:

  • osób uprawnionych do kwalifikowania na szczepienie przeciw COVID-19
  • osób uprawnionych do wykonywania szczepień przeciw COVID-19
  • punktów szczepień
  • Mobilnych Jednostek Szczepień (MJS)

Dzięki aplikacji osoby uprawnione do kwalifikowania na szczepienie/uprawnione do wykonywania szczepień mają możliwość wskazania terminów, w których mogą podjąć współpracę z punktami szczepień.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ministerstwo-zdrowia-uruchomilo-aplikacje-szczepimyrazem

Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://szczepimyrazem.mz.gov.pl/. Na stronie aplikacji zostały umieszczone instrukcje dla użytkowników oraz wzory umów zawieranych z MJS.

Szkolenie dla fizjoterapeutów w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19

Szkolenie dla osób prowadzących badania kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciwko COVID-19.

Fizjoterapeuci, będą mogli uzyskać uprawnienia do kwalifikowania do szczepień ochronnych przeciw Covid-19, zgodnie z Rozporządzeniem MZ (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345561) z dnia 9.04.2021 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem takich uprawnień będą mogły wziąć udział w szkoleniu online (na żywo) w formie webinaru w programie ZOOM. Termin szkolenia zostanie wskazany przez CMKP w momencie zebrania się odpowiedniej liczny chętnych uczestników.

Agenda szkolenia (zobacz)

Zaświadczenie poświadczające nabycie uprawnień zostanie wydane na podstawie obecności na szkoleniu. Zostanie ono wysłane (najwcześniej w następnym tygodniu po szkoleniu) w formie elektronicznej na podane podczas rejestracji adresy email.

Bardzo prosimy, w miarę możliwości, aby osoby, które mają pocztę na wp.pl, o2.pl, tlen.pl, op.pl podały adres inny, ponieważ zaświadczenia wysyłane seryjnie przez system nie dochodzą na adresy zakończone na wp.pl, o2.pl, tlen.pl, op.pl Link do rejestracji na szkolenie znajdą Państwo na platformie https://med-learning.cmkp.edu.pl (na której odbyli Państwo część teoretyczną kursu dającego uprawnienia do wykonywania szczepień).

Nowy termin szkolenia w formie webinaru „na żywo” nt. kwalifikowania do szczepień przeciwko Covid-19 przewidziany jest na 6.12.2021 w godzinach 11:00-16:45

Rejestracja na ten termin możliwa jest w Portalu Fizjoterapeuty w zakładce szkolenia do 30.11.2021 r. Zgłoszenia po tym terminie uznane będą na kolejną edycję szkolenia.

Kurs dla fizjoterapeutów prowadzących szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Uzyskanie pozytywnych wyników z obu części szkolenia jest podstawą do wystawienia przez CMKP dokumentu potwierdzającego ukończenia szkolenia, który wysyłany jest na adres e-mail podany przez uczestnika szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz).

Szkolenie składa się z dwóch części, uczestnictwo w obu częściach jest bezpłatne.

Część teoretyczna

Prowadzona w formie e-learningowej:

Kurs e-learningowy w postaci wykładów w formie wideo jest organizowany przez CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) na platformie e-learningowej med-learning CMKP dostępnej pod adresem https://med-learning.cmkp.edu.pl/login/

Dostęp do platformy przesyłany jest drogą mailową przez CMKP, najpóźniej w przeddzień szkolenia.

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z CMKP pod adresem:

Część teoretyczna to około 7 godzin dydaktycznych – tyle wynosi zakładany czas potrzebny na zapoznanie się z materiałami i zaliczenie testu końcowego.

Zaliczenie modułu teoretycznego szkolenia odbywa się w formie testu zawierającego 16 pytań. Do zaliczenia potrzebne jest zdobycie 11 poprawnych odpowiedzi. Pozytywny wynik testu warunkuje dopuszczenie do realizacji modułu praktycznego szkolenia.

Dostęp do materiałów będzie możliwy do końca 2021 roku, aby móc z nich skorzystać w razie potrzeby również w późniejszym czasie.

Część praktyczna

Prowadzona jest we wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia centrach symulacji.

Lista dostępna będzie po zrealizowaniu szkolenia teoretycznego na stronie www.cmkp.edu.pl

Część praktyczna to minimum 3 godziny dydaktyczne – zajęcia będą się koncentrowały na tematyce medycznej w zakresie m.in. zapobiegania wstrząsom, technice iniekcji oraz aspekcie praktycznym, jakim jest technika wykonywania szczepień.

Osoby, które ukończą część teoretyczną kursu i zaliczą pozytywnie test będą mogły zapisać się na część praktyczną organizowaną w jednym z centrów symulacji.

Część praktyczna organizowana jest bezpośrednio przez centra symulacji uniwersytetów medycznych. W przypadku pytań prosimy zgłaszać się do centów symulacji

W listopadzie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, którzy ukończyli część teoretyczną szkolenia uprawniającego do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 do zarejestrowania się na część praktyczną organizowaną w niżej wskazanych uczelniach. W tym celu należy wejść na wybraną stronę i wypełnić formularz zgłoszeniowy: