PL

Rusza nabór na szkolenia: uprawnienia do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19!

Rusza nabór na szkolenia dla fizjoterapeutów chcących uzyskać uprawnienia do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-19.

Właśnie ruszają zapisy na szkolenia dla różnych zawodów medycznych, w tym także i fizjoterapeutów. Za przeszkolenie odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Listy osób chętnych do uczestnictwa w szkoleniach tworzą odpowiednie samorządy: fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Zgodnie z zapowiedziami, pierwsze szkolenia ruszą na początku II kwartału 2021 i mają objąć 50 000 osób. Sukcesywnie będą szkolone kolejne zgłaszające się osoby.

Przebieg szkolenia

Szkolenie składać się będzie z dwóch części:

  • Część teoretyczna w formie e-learningu.
    Kurs e-learningowy jest organizowany przez CMKP. Kilkugodzinny wykład zakończy się testem z części teoretycznej. Pozytywne zaliczenie testu jest warunkiem do odbycia drugiej, praktycznej części szkolenia.
    Podczas szkolenia omówione zostaną zarówno kwestie medyczne (m.in. wskazania i przeciwwskazania do szczepień, wstępny wywiad), jak i kwestie techniczne, związane z systemem e-rejestracji i e-skierowań.
  • Część praktyczna w centrum symulacji uczelni medycznej.
    Zajęcia będą odbywać się w centrach symulacji medycznej. Będą się koncentrowały na tematyce medycznej w zakresie m.in. zapobiegania wstrząsom, technice iniekcji oraz aspekcie praktycznym, jakim jest technika wykonywania szczepień. Ta część również zakończy się zaliczeniem.

Warunkiem uzyskania certyfikatu uprawniającego do wykonywania szczepień jest pozytywne zaliczenie obu części.

UWAGA: Dokładne informacje na temat przebiegu i zakresu merytorycznego szkolenia zostaną określone we właściwym rozporządzeniu ministra zdrowia.

Za cały przebieg szkolenia i wsparcie techniczne uczestników odpowiada CMKP. CMKP będzie kontaktowało się ze wszystkimi osobami, które zgłosiły chęć uczestnictwa.

Rejestracja fizjoterapeutów

Rejestracji dokonuje się przez Portal Fizjoterapeuty, w zakładce „Szkolenia”, gdzie należy potwierdzić chęć uczestnictwa w szkoleniu pt. „Szkolenia dla fizjoterapeutów z wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19” i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CMKP. Informacje o fizjoterapeutach chętnych do udziału w przeszkoleniu zostaną przekazane CMKP. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

KIF przekazywać będzie dane o osobach chętnych do odbycia szkoleń zgodnie z kolejnością rejestracji. Zakres przekazywanych danych to: imię, nazwisko, PWZF i e-mail.

Przejdź do Portalu Fizjoterapeuty!