PL

Nowe uprawnienia fizjoterapeutów: kwalifikacja do szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne zostaną określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu (jeszcze nie udostępniono projektu). Jednak na konferencji Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, która odbyła się w dniu 30 marca br. wskazano, że fizjoterapeuci będą uprawnieni do kwalifikowania do szczepień. Informacja taka widnieje również na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/przyspieszamy-narodowy-program-szczepien–zmiany-zasad-w-ii-kwartale-2021-r.

Przypominamy, że wcześniej fizjoterapeuci po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia zostali dopuszczeni do wykonywania szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Kilka tysięcy fizjoterapeutów pozytywnie zaliczyło egzamin z części teoretycznej (ok. 90 proc. wszystkich, którzy do niego przystąpili) i obecnie czekają na możliwość odbycia części praktycznej. Krajowa Izba Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że fizjoterapeuci jako samodzielny zawód medyczny posiadają odpowiednią wiedzę, żeby bezpiecznie wykonywać i kwalifikować do szczepień w sytuacji kryzysowej, jaka jest obecnie, kiedy kwalifikacja do szczepienia przebiega wg schematu i opiera się głównie na analizie formularza wypełnionego przez pacjenta. W sytuacjach, w których fizjoterapeuta będzie miał wątpliwości na podstawie zebranego wywiadu może zawsze poprosić o konsultację lekarską. W skali masowej będą to jednak indywidualne i nieliczne przypadki.

Możliwość przeprowadzania wizyty kwalifikującej, a następnie wykonanie szczepienia u jednego profesjonalisty medycznego zdecydowanie usprawni akcję szczepień od strony organizacyjnej. Fizjoterapeuci są w stanie przyjąć na siebie to nowe zadanie w warunkach zapewniających bezpieczeństwo prawne i mając na względzie planowane od 1 maja br. wprowadzenie regulacji dotyczącej przyznawania świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Poniżej publikujemy pismo do MZ (kif.info.pl/mz_badanie-kwalifikacyjne-do-szczepienia_covid_19/)

Ważne: ubezpieczenia OC a nowe uprawnienia

Krajowa Izby Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że zawarte przez fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach praktyk zawodowych obowiązkowe umowy ubezpieczenia OC obejmują szkody będące następstwem wszystkich świadczeń zdrowotnych, które mieszczą się w zakresie czynności zawodowych fizjoterapeutów określonych w przepisach prawa, w tym kwalifikowania do szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (jeśli takie uprawnienie zostanie przyznane na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia) i przeprowadzania szczepień.