PL

Szkolenia KIF – ODM

Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)

CZEGO DOTYCZY?

Program szkolenia „Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)” obejmuje zakres wytycznych KRF do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii pediatrycznej i ich opisywania w dokumentacji medycznej. Każdy fizjoterapeuta ma obowiązek prowadzić taką dokumentacją, jednak praktyka przysparza wielu problemów i niejasności.

Celem szkolenia jest przybliżenie tego zagadnienia od strony praktycznej, jak i wymagań prawnych.

Przedstawiony zostanie model badania dziecka w wieku 0-7 lat zgodny z założeniami wdrażanej w Polsce reformy rehabilitacji oraz metodykę i podstawy prawne prowadzenia, przechowywania i udostępnienia dokumentacji medycznej.

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętność prowadzenia oraz dokumentowania badania i leczenia w oparciu o funkcjonalny model ICF-CY. Zapozna się z metodyką oceny funkcjonowania dziecka w wieku 0-7 lat oraz interpretacją uzyskanych wyników.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty
  • uregulowanie składek członkowskich KIF

Szkolenie obejmuje 1,5 dnia (łącznie 14 godzin dydaktycznych).

Zajęcia prowadzone są formie teoretycznej z elementami ćwiczeń praktycznych z zakresu oceny funkcjonowania dziecka w wieku 0-7 lat.

Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Wymogiem jest udział w szkoleniu w pełnym wymiarze.  

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego dla grup zorganizowanych w placówkach medycznych. Wymogiem jest posiadanie własnej sali, w której możliwe jest przeprowadzenie szkolenia. Sala musi być wyposażona w rzutnik, a jej powierzchnia musi zapewniać możliwość realizacji programu szkolenia (w tym części praktycznej). Po ustaleniu szczegółów i terminu szkolenia z koordynatorem, wszyscy uczestnicy, którzy mają wziąć udział w szkoleniu, muszą osobiście zapisać się poprzez Portal Fizjoterapeuty na ustalone szkolenie.

Prosimy o zgłaszanie chęci organizacji szkoleń zamkniętych z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, podając liczbę osób, proponowany termin oraz lokalizację, w której szkolenie może być zorganizowane, na adres: [email protected]. Prosimy również o podanie kontaktu do koordynatora takiej grupy: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku grup większych niż 30 osób będziemy organizować więcej niż jedno szkolenie w ramach dostępnych terminów. Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu około tygodnia skontaktujemy się w celu uzgodnienia terminu realizacji szkolenia.