PL

Stanowisko Prezydium KRF w sprawie PEF

W dniu 21 czerwca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zawiera przepisy dotyczące zniesienia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF). Obecnie projekt tej ustawy został skierowany pod obrady Sejmu. List w tej sprawie wystosował do naszego samorządu Wiceminister Piotr Bromber.

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów popiera tę inicjatywę z uwagi na sytuację postcowidową i konieczność umożliwienia fizjoterapeutom szybkiego wchodzenia do systemu ochrony zdrowia. Trzeba mieć na względzie, że na rynku pracy jest ogromne zapotrzebowanie na kadrę medyczną. Tysiące pacjentów dotkniętych skutkami pandemii czeka na wsparcie ze strony medyków, w tym także fizjoterapeutów.

Zarazem jednak Prezydium KRF zastrzega sobie możliwość powrotu do tematu przeprowadzenia PEF w przyszłości. Zdaniem Prezydium, kwestia Egzaminu była do tej pory zbyt płytko konsultowana w środowisku, czego wyrazem są sprzeczne opinie pojawiające się w przestrzeni publicznej.

Konieczne jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych z fizjoterapeutami oraz uczelniami, które kształcą w naszym zawodzie. Dajemy sobie 24 miesiące na to, aby wypracować odpowiednie zasady oceny osób kończących studia i chcących rozpocząć pracę w zawodzie.

Warto zauważyć, że w zamieszczonym powyżej liście Wiceministra Brombera jest zapowiedź stworzenia wspólnego (KIF i MZ) zespołu do spraw ewaluacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. O postępach prac w tej materii będziemy informować.