PL

Stanowisko KIF w sprawie zmiany wycen

Wiele dyskusji budzi przekazany do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przygotowała stanowisko, w którym szczegółowo odnieśliśmy się do wielu elementów ww. projektu zarządzenia i kolejny raz zaapelowaliśmy o wycenę adekwatną do faktycznie ponoszonych kosztów, tj. obejmującą koszty bezpośrednie, pośrednie i proceduralne (amortyzacja, media, wyroby medyczne i produkty lecznicze, wynagrodzenia, podatki, opłaty, obsługa techniczna, administracyjna, koszt diagnostyki, środki ochrony i urządzeń umożliwiających łącze video z pacjentem). Tak jak wcześniej również i tym razem zwróciliśmy uwagę na fakt, że wszystkie świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej są jednymi z najniżej wycenionych i są daleko niedoszacowane. Tym samym kolejny raz w zakresie wyceny wnieśliśmy o:

  • zwiększenie wyceny indywidualnej pracy z pacjentem i wizyty fizjoterapeutycznej oraz pozostałych świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, domowych, dziennych i stacjonarnych,
  • zwiększenie wyceny świadczeń wykonywanych za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jak również dostosowanie ich zakresu do obowiązujących przepisów prawa, a nie ograniczanie do wybranych procedur i warunków realizacji,

oraz wyraziliśmy sprzeciw wobec propozycji zmniejszenia o 50 % wyceny zabiegów fizykalnych.

Kolejny raz wystąpiliśmy również z postulatem o wprowadzenie bardziej efektywnego sposobu zarządzania już istniejącymi funduszami systemu, który winien być oparty na analizie potrzeb pacjenta, skuteczności prowadzonej terapii i realnej wycenie świadczeń. Jest dla nas pełnym zaskoczeniem i dużą niewiadomą klucz, według jakiego dokonywane są zmiany wyceny poszczególnych świadczeń.

Podkreślamy z całą mocą, że w centrum działań, które podejmujemy jako medyczny zawód zaufania publicznego powinno być zawsze na pierwszym miejscu dobro pacjenta. Wybór terapii powinien być dyktowany indywidualnymi potrzebami pacjenta, a nie rodzajem sprzętu, który jest w podmiocie lub zyskiem, jaki można wygenerować wykonując taką a nie inną terapię. W związku z tym jako profesjonaliści medyczne wspieramy te formy terapii, które są najbardziej efektywne.