PL

Spotkanie ustępującego i obecnego Prezesa KRF

7 czerwca br. odbyło się spotkanie dr. hab. Macieja Krawczyka, ustępującego prezesa I Kadencji z dr. Tomaszem Dybkiem, nowo wybranym prezesem II Kadencji KRF.

Ustępujące władze od dnia wyboru nowego Prezesa KRF podczas II Zjazdu pozostają z nim w stałym kontakcie. Przekazano wszelkie informacje o stanie realizacji spraw, projektów oraz o sprawach bieżących. Wiele działań jest w toku i należy podejmować decyzje o kierunku ich kontynuacji. Dalsze procedowanie zależy od nowych władz i powinny one posiadać jak najszerszą wiedzę na temat statusu każdego z projektów. To umożliwi podjęcie odpowiednich decyzji. Podczas dzisiejszego spotkania rozmawiano o szczegółach związanych z funkcjonowaniem samorządu w rozpoczynającej się kadencji.