PL

Spotkanie Prezydium KRF z władzami NFZ.

W ubiegłym tygodniu Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów spotkało się z władzami NFZ. Uczestnikami spotkania z ramienia NFZ byli: Filip Nowak – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Bernard Waśko – Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych oraz Małgorzata Dziedziak – Zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych. Z kolei KRF reprezentowana była przez Tomasza Dybka – Prezesa KRF, Rafała Trabkę – Wiceprezesa KRF oraz Hannę Kowalewską – Wiceprezesa KRF.

Tematem rozmów była pozycja fizjoterapii refundowanej w systemie ochrony zdrowia oraz kwestia zabezpieczenia finansowego podwyżek minimalnych wynagrodzeń pracowników sektora medycznego, w tym fizjoterapeutów. Prezydium KRF przedstawiło także listę postulatów dotyczących tej kwestii, które zostały ogłoszone podczas II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów jako plan działań na II kadencję samorządu. Przypomnijmy najważniejsze z nich:

  • zwiększenie roli fizjoterapeutów w systemie ochrony zdrowia,
  • zdefiniowanie i wprowadzenie w życie standardów i norm dotyczących zatrudnienia fizjoterapeutów,
  • urealnienie wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych finansowanych ze środków publicznych,
  • efektywna współpracę i dobre relacje z instytucjami, które, tak jak NFZ, mają realny wpływ na kształt systemu opieki zdrowotnej w kraju.

Prezydium KRF przedstawiło na spotkaniu, jakie są oczekiwania naszej grupy zawodowej w zakresie realizacji poszczególnych postulatów. Spotkania będą kontynuowane w podobnej formule. Obie strony widzą potrzebę stałego kontaktu, aby wypracować najkorzystniejsze rozwiązania dla fizjoterapeutów pracujących w publicznej ochronie zdrowia.