PL

Ruszyły szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe fizjoterapeutów – 13.06 Lublin

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” – umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-00

W dniu 13.06.2019 roku rozpoczęło się pierwsze z dwudziestu szkoleń, zaplanowanych w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. W dniach 13-16 czerwca 2019 roku 26 uczestniczek i uczestników podnosi swoje kompetencje z obszaru „Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF”, a już w lipcu przystąpią do drugiego modułu, który obejmuje „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej”. Szkolenie jest prowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, który jednocześnie jest Partnerem projektu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkolenia.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu