PL

Coraz bliżej do dofinansowania specjalizacji dla fizjoterapeutów

Cały czas rozmawiamy z Ministerstwem Zdrowia oraz CMKP o finansowaniu specjalizacji. Fizjoterapeuci, jako jeden z nielicznych zawodów medycznych, nadal muszą płacić za specjalizację! W efekcie wśród ponad 75 tysięcy członków samorządu, specjalizacją może się pochwalić zaledwie nieco ponad 1000 osób! Z tego też powodu finansowanie specjalizacji z budżetu jest jednym z kluczowych zadań II kadencji samorządu. Przypominamy, że w grudniu 2022 r., podczas spotkania z KRF, obiecał to wiceminister Piotr Bromber: https://kif.info.pl/wiceminister-bromber-zapowiedzial-finansowanie-specjalizacji-dla-fizjoterapeutow/

16 maja 2023 r. z inicjatywy Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się kolejne spotkanie dotyczące specjalizacji w fizjoterapii, na które zaproszono gości, ekspertów oraz przedstawicieli samorządu. Spotkanie odbyło się w biurze KIF w alejach Jerozolimskich 93.

Zaproszeni goście:

 • profesor Jan Szczegielniak – konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii,
 • Edyta Gadomska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
 • Marta Opałka – Naczelnik Biura Programów, Akredytacji i Kontroli Szkolenia, Pełnomocnik Dyrektora ds. kształcenia podyplomowego ratowników medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
 • Agnieszka Stępień – Główny specjalista w Zespole ds. Akredytacji Biuro Programów, Akredytacji i Kontroli Szkolenia w CMKP.

Samorząd fizjoterapeutów reprezentowało Prezydium KRF w pełnym składzie:

 • dr Tomasz Dybek – prezes KRF,
 • dr Dominika Batycka-Stachnik – wiceprezes KRF,
 • mgr Hanna Kowalewska – wiceprezes KRF,
 • dr Rafał Trąbka wiceprezes KRF.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

 • Michał Łaz – prezes zarządu OSSF,
 • Karol Wojciechowski – wiceprezes OSSF,

oraz członkowie zespołu tematycznego ds. specjalizacji, powołanego przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów w składzie:

 • dr hab. n. med. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka – przewodnicząca ZT ds. specjalizacji,
 • dr n. o zdr. Joanna Bukowska – zastępczyni przewodniczącej,
 • dr n. med. Elżbieta Szczygieł,
 • dr n. med. Katarzyna Gierat Haponiuk,
 • dr Anna Lewandowska,
 • dr n. o kult. fiz.  Agnieszka Piwoda,
 • dr Dorota Ratuszek-Sadowska,
 • mgr Izabela Dudek.

Podczas spotkania poruszono kwestie administracyjne związane z obsługą programu specjalizacji w ośrodkach akredytowanych oraz wskazano trudności, jakie pojawiają się z ubieganiem się ośrodków o zdobycie akredytacji. Konsultant krajowy, prof. Jan Szczegielniak, przedstawił dane dotyczące specjalizacji w fizjoterapii w Polsce oraz trendy jej rozwoju. Uczestnicy spotkania wymienili się merytorycznymi uwagami dotyczącymi przyszłości specjalizacji oraz kierunku, w jakim będzie się ona rozwijać. Ustalono także, że będą organizowane cykliczne spotkania z MZ w sprawie specjalizacji dla fizjoterapeutów.