PL

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację, że minionej nocy odszedł od nas Roman Molasy – człowiek ogromnie zasłużony dla idei powstania samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Roman Molasy był doświadczonym fizjoterapeutą, menadżerem ochrony zdrowia, członkiem Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów, delegatem na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, który wybrał go na stanowisko przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego I kadencji. Był też delegatem na II KZF, ale niestety stan zdrowia nie pozwolił mu na udział w obradach.

Zapamiętamy go jako niezwykle ciepłego i życzliwego, zaangażowanego specjalistę i oddanego pacjentom fizjoterapeutę. Jego postawa pozostanie dla nas wzorem zaangażowania i właściwego postępowania. Cześć Jego pamięci!