PL

Reprezentacja Krajowej Izby Fizjoterapeutów na forum WHO

W głównej siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie, w dniach 8-9 lipca zorganizowano Drugie Światowe Spotkanie Rehabilitacja 2030. Wzięło w nim udział ponad 200 uczestników z całego świata – przedstawicieli ministerstw zdrowia i osób odpowiedzialnych za rehabilitację. Polską fizjoterapię reprezentowali dr hab. n. med. Maciej Krawczyk – prezes KIF, Ernest Wiśniewski – wiceprezes KIF oraz Weronika Krzepkowska – specjalista ds. komunikacji w KIF, zaproszeni przez WHO w roli ekspertów.

Podczas spotkania dyskutowano na temat wzmocnienia pozycji rehabilitacji w systemach opieki zdrowotnej na świecie. Podniesienie rangi rehabilitacji uznano za strategiczny priorytet w działaniach na najbliższe lata. Przyjęto także nową definicję rehabilitacji, zgodnie z którą “rehabilitacja jest wyjściem naprzeciw potrzebom osoby, która doświadcza albo może doświadczyć ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu”. Celem nadrzędnym rehabilitacji powinna być więc optymalizacja poziomu funkcjonowania. Co istotne, funkcjonowanie (ang. “functioning”) zostało uznane przez WHO za trzeci wskaźnik zdrowia (obok śmiertelności i zachorowalności).