PL

Projekt KIF dofinansowany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło konkurs na doskonalenie zawodowe pracowników zawodów medycznych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.

Program szkoleń pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” Krajowej Rady Fizjoterapeutów otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 2 mln złotych.

O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie na stronie www.kif.info.pl.

Dofinansowanie otrzyma 7 z 31 projektów, a suma unijnego wsparcia to ponad 9,5 mln zł.