PL

Poprawki postulowane przez KIF przyjęte w Senacie

Podczas Senackiej Komisji Zdrowia 20 października 2021 r. zostały przyjęte dwie ważne poprawki, które postulowała KIF: nadanie fizjoterapeutom uprawnienia do kwalifikowania i podawania szczepionek przeciw grypie oraz ułatwienia w rozliczaniu pobranych zaliczek 1/12 z Narodowego Funduszu Zdrowia dla fizjoterapii ambulatoryjnej, domowej oraz oddziałów dziennych.

Pierwsza poprawka dotyczy zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ma na celu objęcie fizjoterapeutów uprawnieniem do kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciwko grypie, analogicznie do rozwiązań zastosowanych w odniesieniu do farmaceutów. Poprawka ma na celu poszerzenie katalogu zawodów medycznych uprawnionych do kwalifikowania oraz przeprowadzania szczepień przeciwko grypie o fizjoterapeutów, którzy już wcześniej zostali uprawnieni do kwalifikowania do szczepień przeciw COVID-19 i ich przeprowadzania.

Do dnia dzisiejszego 16 077 fizjoterapeutów ukończyło dedykowane szkolenie organizowane przez CMKP (teoretyczne i praktyczne). Obecnie duża grupa fizjoterapeutów z powodzeniem realizuje dodatkowe uprawnienia zawodowe w zakresie szczepień przeciwko COVID-19.

Druga poprawka ułatwia rozliczenie pobranej zaliczki 1/12 z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ułatwienia w jej rozliczaniu rozszerzono na fizjoterapię ambulatoryjną, domową i oddziały dzienne oraz dodano opiekę paliatywną, hospicyjną i długoterminową w warunkach stacjonarnych. Niezrozumiała jest jednak propozycja MZ, która ograniczyła ułatwienia w rozliczaniu zaliczki 1/12 tylko do świadczeń stacjonarnych, skoro zamknięto praktycznie całą rehabilitację, a nie tylko tę w warunkach stacjonarnych.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zostali zobligowani do rozliczenia zaliczek, zaś świadczeniodawcy do wykonania świadczeń opieki zdrowotnej, za które pobrali tzw. „zaliczki”. Jednak jest to niemożliwe. Przyjmowanie większej ilości pacjentów, do czego w zasadzie sprowadza się odpracowanie zaliczek, wymaga większej ilości personelu (którego dodajmy nie ma), rozszerzenia infrastruktury lub łamania prawa w zakresie czasu pracy fizjoterapeutów lub czasu prowadzenie fizjoterapii. Trudno sobie wyobrazić, aby pracodawcy zgodzili się na którekolwiek z powyższych działań. Niezrozumiałe jest dla nas to, że MZ próbuje swoim działaniem wymusić na pracodawcach takie właśnie zachowania.

Oczywiste jest zatem, iż pomimo przedłużenia okresu rozliczeniowego wielu świadczeniodawców nie będzie w stanie „odrobić” pobranych zaliczek do końca tego okresu. Poprawka realizuje postulat KIF o zastosowaniu ułatwień w rozliczaniu zaliczek dla świadczeniobiorców, którzy nie z własnej winy, a z przyczyn obiektywnych nie są w stanie odrobić ww. zaliczek. Przypominamy, że zamknięcie fizjoterapii nie było decyzją środowiska fizjoterapeutów, a nieuzasadnionym działaniem rządu.