To trzeci projekt KIF, który jest dofinansowany ze środków UE. Dzięki doświadczeniom zdobytym przy realizacji dwóch poprzednich projektów udało się pozyskać znacznie większy budżet na wyjątkowy program edukacyjny.

– Dziś przekazuję największe w historii samorządu fizjoterapeutów środki finansowe przeznaczone na szkolenia. Cieszę się, że mogę w ten sposób wspierać budowanie samodzielności tego zawodu – powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia, przekazując symboliczny czek.

– Fizjoterapeuci płacą za kształcenie podyplomowe z własnej kieszeni. Wielu z nas nieustająco się kształci i korzysta ze szkoleń komercyjnych. Dzięki funduszom, które udało nam się wywalczyć, będziemy mogli stworzyć nowoczesną i łatwo dostępną platformę online z szkoleniami o wysokim poziomie merytorycznym oraz stacjonarnie przeszkodzić kilkadziesiąt tysięcy fizjoterapeutów. Warto pamiętać, że platforma zostanie z nami także po zakończeniu projektu i będzie każdego roku zasilana nowymi szkoleniami. To inwestycja długofalowa i w praktyce nie ma ograniczeń w liczbie fizjoterapeutów, którzy mogą skorzystać ze szkolenia online także po zakończeniu projektu. To największe przedsięwzięcie realizowane ze środków publicznych z myślą o rozwoju fizjoterapeutów i fizjoterapii – powiedział Maciej Krawczyk, prezes KRF.

Ze szkoleń w ramach projektu będzie mogło skorzystać 20 tys. fizjoterapeutek i fizjoterapeutów z obszaru całego kraju, tj. osób posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przyznane przez KRF, bez względu na miejsce i formę zatrudnienia! Szkoleniami zostaną objęci fizjoterapeuci pracujący lub współpracujący zarówno z publicznym, jak i prywatnym sektorem ochrony zdrowia oraz z placówkami świadczącymi usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, np. domami pomocy społecznej, fundacjami oraz fizjoterapeuci mający zarejestrowaną praktykę zawodową (podmioty wykonujące działalność leczniczą).

 – Wszyscy fizjoterapeuci, którzy czynnie wykonują zawód wiedzą, że wykonywanie naszej pracy bez szkoleń i ciągłego poszerzania wiedzy nie jest możliwe. Pandemia spowodowała, że musieliśmy szybko zdobyć wiedzę z nowego zakresu. Tylko ciągły rozwój naszej profesji pozwoli nam nadążać za potrzebami pacjentów.  I oni to w nas cenią: jakość usług fizjoterapeutycznych stale rośnie, a wraz z nią zaufanie pacjentów do naszego zawodu. – mówi Tomasz Niewiadomski, wiceprezes KRF.

Podpisanie umowy kończy wielomiesięczny proces starań i przygotowań, w trakcie którego specjaliści KIF opracowali założenia nowego projektu. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu kompetencji fizjoterapeutów zobszaru całego kraju w zakresie prowadzenia fizjoterapii pacjentów chorujących na choroby zakaźne, w tym w szczególności na COVID-19, rehabilitacji pochorobowej oraz fizjoprofilaktyki. Zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla 20 tys. fizjoterapeutów w 7 podstawowych dziedzinach fizjoterapii wchodzących w zakres rehabilitacji pochorobowej:

  • pulmonologicznej,
  • ortopedycznej
  • neurologicznej
  • kardiologicznej
  • pediatrycznej
  • onkologicznej
  • uroginekologicznej

oraz z zagadnień niedzieninowych, np. fizykoterapii, fizjoterapii na OIT czy komunikacji z pacjentem.

Programy szkoleń zostaną opracowane przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem akademickim i szkoleniowym. Założeniem tego kompleksowego programu edukacyjnego jest przygotowanie fizjoterapeutów do pracy z pacjentami w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych i domowych w związku z rosnącym w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zapotrzebowaniem na usługi z zakresu fizjoterapii. Do fizjoterapeutów trafią nie tylko pacjenci, którzy chorowali na COVID-19, ale także osoby, które odczują negatywny wpływ na swoje zdrowie np. przez długotrwałą pracę w warunkach domowych, naukę w trybie zdalnym czy ograniczoną aktywność fizyczną. Warto podkreślić, iż szkolenia kładą nacisk na zdobycie konkretnych umiejętności i kompetencji, które można każdego dnia wykorzystać w praktyce.

Szkolenie będą się składać ze specjalistycznych modułów i bloków tematycznych sformułowanych w sposób umożliwiający elastyczne tworzenie ścieżek szkoleniowych. Będą podane w przystępny, atrakcyjny wizualnie i multimedialny sposób.

Każde szkolenie zakończy się egzaminem; wynik pozytywny oznacza zdobycie min. 70% pkt. Pozytywne złożenie egzaminu potwierdzone zostanie certyfikatem. Jeden fizjoterapeuta będzie mógł wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu. Szkolenia stacjonarne zostaną zorganizowane w każdym województwie, aby zapewnić ich ogólnopolską dostępność.