PL

Ponad 4,5 mln na szkolenia dla fizjoterapeutów

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest już na ostatniej prostej do pozyskania kolejnych funduszy unijnych na szkolenia dla fizjoterapeutów (za pierwsze ponad 2 mln przeszkoli się 525 fizjoterapeutów). Jest to możliwe dzięki owocnej i intensywnej współpracy samorządu z Ministrem Zdrowia.

Dzięki dofinansowaniu tak wysoko oceniane przez uczestników szkolenia będą miały swój ciąg dalszy. Projekt “Rozwój kompetencji zawodowych fizjoterapeutów odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju” zakłada przeprowadzenie w latach 2021-2022, 80 szkoleń (6-dniowych) dla 2000 fizjoterapeutów z całej Polski, bez względu na ich miejsce zatrudnienia (placówka publiczna, prywatna, własna działalność gospodarcza).

Szkolenie obejmują zakres:

  • fizjoterapii ortopedycznej,
  • fizjoterapii neurologicznej,
  • fizjoterapii kardiologiczno – oddechowej,
  • fizjoterapii pediatrycznej,
  • Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health, skrót: ICF) jako nowoczesnego narzędzia pomocnego do prowadzenia statystyk, badań naukowych, klinicznych i edukacji,
  • prowadzenia dokumentacji medycznej w fizjoterapii zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2019 poz. 952).

Komitet Monitorujący PO WER na posiedzeniu w dniach 29-30 września nie zgłosił uwag do Planu Działań, w którym ujęto fiszkę Krajowej Izby Fizjoterapeutów (zgłoszona jako wniosek pozakonkursowy). Uchwała nr 331 z 29 września 2020 r. została podpisana, co tym samym potwierdza akceptację na przyznanie dofinansowania.

Warto podkreślić, iż szkolenia realizowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów należą do grupy szkoleń medycznych i są dofinansowywane na identycznych warunkach jak szkolenia dla lekarzy czy pielęgniarek.