PL

Pokażmy, ile naprawdę kosztuje fizjoterapia!

W związku z trwającymi pracami analitycznymi w Wydziale Taryfikacji AOTMIT dotyczącymi taryfikacji świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej do wielu podmiotów trafiło pismo z prośbą o wypełnienie formularza, który ma pokazać, jakie są realne koszty pracy z pacjentem. To konieczne do dalszej wyceny. Nie jest to też niezwykła praktyka. AOTMIT, na potrzeby ustawowej działalności, pozyskuje dane dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

AOTMiT zbiera informacje o czasie wykorzystania infrastruktury, zaangażowania fizjoterapeutów oraz liczbie pacjentów, u których jednocześnie mogą być realizowane świadczenia. Pozyskane dane posłużą do dalszych analiz, których celem jest realna wycena fizjoterapii. Jeśli uważamy, iż w formularzu brakuje istotnych informacji o naszej pracy, wpiszmy je koniecznie w uwagach. To bardzo ważne i może mieć znaczący wpływ na ostateczny kształt wyceny. Warto podkreślić, iż najbardziej efektywną formą pracy z pacjentem jest praca indywidualna, w czasie której fizjoterapeuta wybiera indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta świadczenia oraz która jest rozliczana w oparciu o czas pracy fizjoterapeuty. Dzisiejszy system rozliczania nie pozwala na takie działanie.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnianie formularza do 20 października 2021 roku:
https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/media/REH_fizjoterapia_ambulatoryjna.pdf

Krajowa Izba Fizjoterapeutów od wielu lat stara się zintensyfikować prace, które toczą się w AOTMIT już od 2016 roku. Urealnienie wycen jest kluczowe dla istnienie fizjoterapii w publicznym systemie ochrony zdrowia.